fbpx

Status detaljplan: Mars 1.2

Som ni vet fortskrider arbetet kring vårt förtätningsprojekt på Älvsborgsgatan 2, kvarteret Mars. Förslaget till detaljplan varit utsänt på granskning under april månad. Yttranden som inkommit under denna tid kommer att sammanställas av kommunen och presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Om de godkänner förslaget, går det vidare till Kommunstyrelsens möte den 11 september för antagande.

Sommar, sol och hänsyn

Med sommarvärmen kommer varma dagar och ljumma kvällar på balkong och innergårdar, skönt eller hur? Men för att alla ska kunna njuta av sommaren finns ett par förhållningsregler: Det är inte tillåtet att grilla med öppen låga på balkongen. Enbart elgrillar är okej, både ur trivsel- och säkerhetssynpunkt. Har du gasol- eller kolgrill får du

Juni!

Naturen har mycket energi att erbjuda. Gör som vår snickare Pierre gör på månades bild: nyttja vindens och vattnets kraft! Välj ett elabonnemang med vind- och vattenenergi. Hos många bolag kan man välja grön el eller miljöel. På så sätt förser du dina maskiner med den ström du behöver utan att tulla på jordens resurser. Vinden tar

Mer språk på Östergatan

I lokalerna på Östergatan 71 har sedan förra året kommunens Språkcentrum huserat. I början på sommaren kommer ännu en språkverksamhet att flytta in, vilket är väldigt roligt. Då startar nämligen SFI upp sin verksamhet på ovanplan, där Biståndsenheten tidigare satt. Gamla kontor har nu slagits ihop för att bilda ett antal lektionssalar. Välkomna, hälsar vi

Varje droppe räknas

Trots att vi de senaste dagarna haft rikligt med regn närmar vi oss den tid på året då vi måste vara som mest rädda om vårt vatten. Enligt SMHI ligger redan grundvattennivåerna i Skåne under de normala nivåerna. Försök därför att hushålla med vattnet så mycket du kan. Stäng av kranen när du borstar tänderna

Sortera ännu mera!

Att vi har hyresgäster som är proffs på källsortering tycker vi är roligt. Men på vissa adresser finns rent praktiska utmaningar som gjort att sorteringen inte varit komplett. En av dessa adresser är Vallgatan 14, dit en ny lösning är på väg. I dagarna beställdes nämligen kärlskåp, ett litet garage där sopkärlen körs in. Där

Visa vägen!

Vi har även i år nominerats till Samhalls Visa Vägen pris, vilket alltid är lika roligt! Än roligare är att vår förvaltare Jan Franzén också nominerats i år igen. Lär mer och rösta på Jan!