fbpx

Mot en fossilfri uppvärmning

Idag lämnas Färdplan för Fossilfri Uppvärmning över till regeringen. Färdplanen är ett resultat av Klimatdialogen, där vi med Öresundskraft, andra fastighetsbolag och aktörer tillsammans arbetat fram åtaganden för minskad klimat- och miljöpåverkan. Vi är stolta över att tillsammans med många andra ställa oss bakom en samverkan för lokalt arbete med miljöfrågor. Just samverkan är avgörande

Uppdatering kvarteret Mars 1

I december 2018 avslutades samrådsperioden för vårt förtätningsförslag i kvarteret Mars 1. Inkomna synpunkter har sammanställts av kommunen, som kommer bemöta dessa i samrådsredogörelsen som är klar under april. Beroende på innehållet i redogörelsen kommer en detaljplan att ställas ut under sommaren. Vi hoppas att en godkänd detaljplan finns redo under kvartal fyra i år. Fram tills dess funderar vi

Fasangatan 8 firar fem år!

Tiden går fort när man har roligt! Det är redan fem år sedan Fasangatan 8 stod färdig i området kring Nya Torg. I dagarna genomförde vi därför en förbesiktning inför femårsdagen och kan glatt konstatera både nöjda hyresgäster och ett bra hus. Fastigheten är för övrigt vår mest energieffektiva. Här bor man alltså centralt och miljösmart.

En timme för jorden i mars

Om alla skulle leva som den svenska befolkningen gör idag, skulle mänskligheten förbruka naturresurser från motsvarande 4 jordklot varje år. Ett levnadssätt som snabbt tömmer naturen på det vi behöver för att leva. Den 30 mars uppmärksammar Världsnaturfonden detta genom Earth Hour. Gör som killarna på månadens bild – roa dig analogt och spara på

Anslut till fiber!

Sedan en tid tillbaka finns det fiber i alla våra fastigheter. Det innebär att du som hyresgäst har möjlighet att koppla upp dig via stadsnätet på ett snabbt och stabilt internet. Bra, eller hur? Totalt har 63 procent av alla lägenheter i vårt bestånd kopplat upp sig via fibern. Ta en titt i ditt trapphus,

Återvinningsåret 2018

Vilka fantastiska hyresgäster ni är! Under 2018 källsorterade ni cirka 105 000 kg förpackningar och material, som nu får nytt liv genom återvinning. Per lägenhet har ni alltså sorterat ungefär 122 kg och räddat materialet undan restavfallet och energiåtervinning. Läs mer om sorteringens positiva effekter här. Snyggt jobbat och fortsätt jobba för en renare miljö! Vill du få

Bibliotek på Åsboskolan

I vår fastighet på Åsbogatan 22 har det blivit dags för en ny verksamhet. Just nu pågår en ombyggnation, där delar av fastigheten byggs om till bibliotek. Här kommer nämligen Ängelholms bibliotek att flytta in under hösten för att bedriva verksamhet under renoveringen av ordinarie lokaler vid Stortorget. I ombyggnationen öppnas delar av fastigheten upp.