fbpx
Fiber till alla! Fiber i alla våra fastigheter.

Nu har alla våra fastigheter fiber!

Fiberinstallationen i våra fastigheter blev klar i maj 2018. Det var hösten 2014 som vi påbörjade införandet av fiber och nu har vi alltså gått i mål. Med fiber via Bjäre Krafts öppna stadsnät kommer en rad tekniska möjligheter som är till glädje för dig som hyresgäst.

Vad innebär fiber och Öppet Stadsnät?

Fiber är en framtidssäker lösning för kommunikation (Internet, telefoni med mera), som klarar höga hastigheter och ger bra kvalitet på kommunikationen. Fibern är som en ytterst tunn “kabel” (ungefär som ett hårstrå). Genom fibern blir du ansluten till ett Öppet Stadsnät. Bjäre Kraft står för själva fibernätet, infrastrukturen. Men du är fri att själv välja leverantör av tjänsterna just du behöver. Detta tycker vi på Melins är viktigt!

Vad kostar det?

Grundpriset för fiberanslutningen, som alla måste betala, är 60 kronor per månad och lägenhet. Detta är förhandlat med Hyresgästföreningen och läggs till på din hyresavi. Summan avser en del av installationen av fibernätet i fastigheten och till din lägenhet. För att kunna börja använda sig av fibern så tecknar man ett avtal för de tjänster som man önskar, till exempel Internet och telefoni. Alla beställningar görs via Bjäre Kraft.

Var får jag mer info om fiber och vilka möjligheter som finns?

På Bjäre Krafts hemsida finns ännu mer information! Adressen är www.stadsnat.bjarekraft.se. Bjäre Kraft har en duktig kundtjänst som gärna hjälper dig tillrätta när du vill börja nyttja fibern.

Fiber_overallt