fbpx

Nu har alla våra fastigheter fiber!

Fiberinstallationen i våra fastigheter blev klar i maj 2018. Det var hösten 2014 som vi påbörjade införandet av fiber och nu har vi gått i mål. Med fiber via det Öppna Stadsnätet kommer en rad tekniska möjligheter som är till glädje för er hyresgäster.

 

Vad innebär fiber och Öppet Stadsnät?

Fiber är en framtidssäker lösning för kommunikation (Internet, telefoni med mera), som klarar höga hastigheter och ger bra kvalitet på kommunikationen. Fibern är som en ytterst smal “kabel” (ungefär som ett hårstrå). Genom fibern blir du ansluten till ett Öppet Stadsnät. Bjäre Kraft står för själva fibernätet, men sedan är du fri att själv välja leverantör av tjänsterna.  Detta tycker vi på Melins är viktigt! Alla lägenheter kommer att tilldelas en helt egen fiber in till lägenheten.

Vad kostar det?

Grundpriset för fiberanslutningen, som alla måste betala, är 60 kronor per månad och lägenhet. Detta är förhandlat med Hyresgästföreningen och läggs till på din hyresavi. Summan avser en del av installationen av fibernätet i fastigheten och till din lägenhet. För att kunna börja använda sig av fibern så tecknar man ett avtal för de tjänster som man önskar, till exempel Internet och telefoni. Alla beställningar görs via Bjäre Kraft.

 

Var får jag mer info om fiber och vilka möjligheter som finns?

På Bjäre Krafts hemsida finns ännu mer information! Adressen är www.stadsnat.bjarekraft.se. När fibern väl är installerad har Bjäre Kraft en duktig kundtjänst som kommer att hjälpa dig tillrätta om du vill börja nyttja fibern.

fiber_icon_shiny