Vanliga frågor som hyresgäst

När ska journumret användas?

Akuta händelser som kräver omedelbar åtgärd kan alltid inträffa. Det kan till exempel handla om en översvämning eller att du helt saknar ström. Sådana ärenden ska du givetvis anmäla direkt så att problemet kan åtgärdas. Utanför kontorstid sköter Securitas vår fastighetsjour.

Ett ärende som resulterar i en jourutryckning via Securitas kostar cirka 3 000 kr.  Vid verkligt akuta ärenden ska du självklart ringa direkt. Men vid tveksamma eller mindre akuta ärenden ber vi dig överväga om lite tålamod och uppfinningsrikedom kan lösa problemet, åtminstone tillfälligt. Exempelvis kan en nyckel som fastnat i ett lås ofta lirkas loss. Med andra ord, ge problemet en chans till innan du ringer Securitas!

Ibland händer det tyvärr att hissar stannar. På kvällstid och helg görs en bedömning om problemet behöver åtgärdas genast eller om det kan vänta. Generellt gäller att om någon sitter fast i hissen ska stoppet åtgärdas direkt. I andra fall får reparationen av hissen vänta till nästföljande vardag. Undantag kan göras om det bor personer i huset som är helt beroende av hissen.

Fundera alltså en gång extra innan du ringer jouren! Är det verkligen ett akut problem?

Hur behandlar ni min felanmälan?

Varje dag åker våra fastighetsskötare och tekniker runt bland våra fastigheter för att bland annat åtgärda fel och brister. Överst på listan kommer akuta fel, därefter övriga felanmälningar. Om något är trasigt eller behöver repareras ringer du till kontoret eller gör en felanmälan via Mina sidor. Skulle du göra en ”muntlig” felanmälan till någon av våra fastighetstekniker eller fastighetsskötare ute, är det stor risk att ärendet glöms bort!

När du ringer till kontoret skriver vi en felanmälan med de uppgifter vi behöver för åtgärda problemet. Vid arbetsdagens slut samlas alla felanmälningar ihop för att sedan lämnas ut till våra killar dagen därpå. Detta innebär att om det inte gäller akuta problem så är det tidigast nästa dag det kan bli åtgärdat. Givetvis försöker våra killar att vara så snabba som möjligt, men eftersom de har många felanmälningar att åka på så gör de en prioriteringsordning. Mest akuta ärenden kommer först.

Min handdukstork är varm även på sommaren – ska det verkligen vara så?

Vissa handdukstorkar går inte på el, utan är kopplade till fastighetens varmvattencirkulation. Varmvattencirkulationen gör att du snabbt får varmt vatten i kran och dusch. Har du en sådan handduksstork som hålls varm av cirkulationen, är hela tanken att den ska vara varm året runt.

Att ha värme i badrummet året runt minskar också risken för fuktproblematik. Dessutom håller du din handduk torr och varm till nästa gång du tar en dusch!

Varför ska jag ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring kostar bara en liten slant, men är guld värd om olyckan skulle vara framme. Hemförsäkringen täcker bland annat lösöret om det skulle skadas eller försvinna vid exempelvis inbrott, skadegörelse eller brand – händelser som du ofta inte själv kan rå över. I en hemförsäkring brukar även ingå reseskydd, rättsskydd med mera. Så glöm inte att teckna försäkring för ditt hem!

Mitt Internet/TV/telefoni fungerar inte - vad ska jag göra?

Router, bredband, ADSL, modem… det är mycket teknik att hålla reda på! Allt fler använder den tillgängliga tekniken och går över till lösningar via fiber. Roligt tycker vi, eftersom Internet öppnar upp för en helt ny värld. Med all denna teknik ökar givetvis även risken för att koppla fel. Även fler komponenter finns med i ekvationen, som kan krångla. Allt eftersom tekniken tar större plats i våra hem får vi allt fler samtal om tekniska problem.

Få av de felanmälningar vi får angående tekniska problem, beror på de tekniska installationerna i huset, så som fibertrådar eller telejack. Oftast beror problemen på den valda utrustningen man kopplar in, eller felinstallationer av dem.

Om du får problem med din internetuppkoppling börja alltid med att kontakta din leverantör. De kan felsöka uppkopplingen och se vart den felar. Skulle dina bekymmer kvarstå, är du självklart välkommen att höra av dig till oss!

Jag har problem med fåglar - vad ska jag göra?

Fåglar har tyvärr blivit ett stort problem i stan. Fåglar är vackra när de lever i naturen men upplevs ofta som störande i tätbebyggt område. De drar sig till bostadsmiljön eftersom den är gynnsam och erbjuder mat och skyddade platser.  De vanligaste stadsfåglarna är kaja, fiskmås och tamduva.

Många hyresgäster klagar på att fåglar smutsar ner och för oljud. Vi försöker i rimlig omfattning att vidta förebyggande åtgärder för. Avskjutning är inte någon bra metod då det bara är en kortsiktig lösning. Dessutom har fastighetsägare inte tillstånd att skjuta fåglar.

Tips till er hyresgäster är att inte ge fåglarna tillfälle att slå sig ner på era balkonger samt riva bort synliga bon. Prova sätt upp en konstgjord fågel eller något som rör sig. Var fantasifull och testa olika saker eftersom en åtgärd som hjälpt på ett ställe kanske inte hjälper på ett annat. Dessutom är det bra att variera olika ”rörliga” föremål, så att fåglarna inte vänjer sig vid dem. Viktigast av allt – mata inte fåglarna…!

Tips:

  • Ta bort tillgång på mat
  • Mata inte fåglarna
  • Riv bort synliga bon
  • Sätt upp rörliga föremål
  • Var aktiv och testa olika åtgärder!