fbpx

Vanliga frågor

När ska journumret användas?

Akuta händelser som kräver omedelbar åtgärd kan alltid inträffa. Det kan handla om en översvämning eller att det är helt strömlöst. Sådana ärenden ska givetvis anmälas direkt så att problemet kan åtgärdas. Utanför kontorstid sköter Securitas vår fastighetsjour.

Ett ärende som resulterar i en jourutryckning via Securitas kostar cirka 3000 kr.  Vid verkligt akuta ärenden ska du självklart ringa direkt, men vid tveksamma ärenden ber vi dig att överväga om lite tålamod och uppfinningsrikedom kan lösa problemet, åtminstone tillfälligt. En nyckel till exempel som fastnat i ett lås kan ofta lirkas loss och inget samtal till Securitas behövs.  Med andra ord, ge problemet en chans till innan du lyfter luren till Securitas!

Ibland händer det tyvärr att hissar stannar. Är det på kvällstid eller helg görs en bedömning om problemet behöver åtgärdas genast eller om det kan vänta. Generellt gäller att om någon person sitter fast i hissen ska detta givetvis åtgärdas direkt. I andra fall får reparationen av hissen vänta till nästföljande vardag. Undantag kan göras om det bor personer i huset som är helt beroende av hissen.

Slutligen – fundera en gång extra innan du slår numret till vår jour – är det verkligen ett akut problem?

Hur behandlar ni min felanmälan?

Varje dag åker våra fastighetsskötare och tekniker runt bland våra fastigheter för att bland annat åtgärda fel och brister. Överst på listan kommer akuta fel, därefter övriga felanmälningar. Om något är trasigt eller behöver repareras ska du ringa till kontoret eller göra en felanmälan här på vår hemsida. Skulle du göra en “muntlig” felanmälan till någon av killarna ute, är det stor risk att ärendet glöms bort!

När du ringer till kontoret skrivs en felanmälan med alla de uppgifter våra fastighetsskötare eller tekniker behöver för att kunna åtgärda problemet. Vid arbetsdagens slut samlas alla felanmälningar ihop för att sedan lämnas ut till våra killar dagen därpå. Detta innebär att om det inte gäller akuta problem så är det tidigast nästa dag det kan bli åtgärdat. Givetvis försöker våra killar att vara så snabba som möjligt, men eftersom de har många felanmälningar att åka på så gör de en prioriteringsordning. Mest akuta ärenden kommer först.

Min handdukstork är varm även på sommaren – ska det verkligen vara så?

Om din handdukstork inte är eldriven, utan är kopplad till varmvattencirkulationen i huset bygger hela principen på att handdukstorken ska vara varm året om. Varmvattencirkulationen gör att du aldrig ska behöva vänta någon lång stund på att få varmt vatten i din kran.

Det finns även andra fördelar med att ha värme i badrummet året om eftersom det minskar risken för fukt- och mögelskador. Dina handdukar hålls också torra.

Varför ska jag ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring kostar bara en liten slant, men är guld värd om olyckan skulle vara framme. Hemförsäkringen täcker bland annat lösöret om något skulle hända med det till exempel genom inbrott, skadegörelse eller brand – händelser som du ofta inte själv kan rå över. I en hemförsäkring brukar även ingå reseskydd, rättsskydd med mera. Så glöm inte att teckna försäkring för ditt hem ljuva hem!

Mitt Internet/TV/telefoni fungerar inte - vad ska jag göra?

Router, bredband, ADSL, modem… det är mycket teknik att hålla reda på! Allt fler använder den tillgängliga tekniken, särskilt i takt med installationen av fiber. Roligt tycker vi, eftersom Internet öppnar upp för en helt ny värld. Med all denna teknik ökar givetvis även risken för att koppla fel, eller att utrustningen går sönder. Eftersom tekniken tar allt större plats i våra hem märker vi också att antalet samtal om tekniska problem till oss på Melins har ökat.

Många av de felanmälningar vi får till kontoret angående tekniska problem, beror inte på de tekniska installationerna i huset, så som fibertrådar eller telejack. Oftast beror det på den valda utrustningen man kopplat in, eller felinstallationer av dem.

Om du får problem med din internetuppkoppling, antingen via ADSL eller fiber, börja med att kontakta din leverantör. De kan felsöka din uppkoppling och se vart den felar. Skulle dina bekymmer kvarstå, är du självklart välkommen att höra av dig till oss!

Jag har problem med fåglar - vad ska jag göra?

Fåglar har tyvärr blivit ett stort problem som många klagar över. Fåglar är vackra när de lever i naturen men tyvärr upplevs de ofta som störande i tätbebyggt område. De drar sig gärna till bostadsmiljön eftersom den är gynnsam, erbjuder mat och skyddade platser.  De vanligaste stadsfåglarna är kaja, fiskmås och tamduva.

Många hyresgäster klagar på att fåglar smutsar ner och för oljud. Melins försöker i rimlig omfattning att vidta förebyggande åtgärder för att fåglarna inte ska kunna slå sig ner. Avskjutning är inte någon bra metod då det bara är en kortsiktig lösning och problemet snart är tillbaka igen. Dessutom har fastighetsägare inte tillstånd att skjuta fåglar.

Tips till er hyresgäster är att inte ge fåglarna tillfälle att slå sig ner på era balkonger samt riva bort synliga bon. Prova sätt upp en konstgjord fågel eller något som rör sig. Var fantasifull och testa olika saker eftersom en åtgärd som hjälpt på ett ställe kanske inte hjälper på ett annat. Dessutom är det bra att variera olika “rörliga” föremål, så att fåglarna inte vänjer sig vid dem. Viktigast av allt – mata inte fåglarna…!

Tips:

  • Ta bort tillgång på mat
  • Mata inte fåglarna
  • Riv bort synliga bon
  • Sätt upp rörliga föremål
  • Var aktiv och testa olika åtgärder!