Melin Förvaltnings AB och grundaren Gösta Melin

Melin Förvaltnings AB har anor från 1970-talet inom fastighetsförvaltning. Melin Förvaltnings AB bildades 1983 och är idag ett mycket välkänt och välrenommerat fastighetsbolag i Ängelholm.

 

Grundaren Gösta Melin började under 1970-talet att bygga upp företagets fastighetsbestånd när han drev Emil Trä & Bygg. 1983 bildades bolaget Melin Förvaltnings AB, som kom att utgöra grunden för det nuvarande fastighetsbeståndet. När Gösta Melin sålde Emil 1985 behöll han fastighetsdelen och kompletterade med att köpa ett väletablerat fastighetsbolag i Ängelholm. Under åren efter utökades beståndet med ett antal förvärv och nyproduktion, där det kan nämnas Kv. Vakteln med med så kallade ”Andersholmshuset” vid Stortorget och radhus inne på gården, som premierades med stadens kulturpris.

Såväl nyproducerade som äldre fastigheter utfördes med känsla för att smälta in i miljön och vara väl anpassade för ett trivsamt och praktiskt boende.

På Sockerbruksområdet byggdes mellan åren 1999-2006 totalt 223 lägenheter och en vårdcentral. Detta område har blivit mycket uppskattat med sin närhet till stadens service och goda kommunikationer.

Gösta Melin var en äkta samhällsbyggare i Ängelholm och värnade alltid om staden fram till sin bortgång 2007.

Gösta Melin, grundare av Melin Förvaltnings AB. Foto: HD/NST Mats Roslund.