Hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 ändrades reglerna kring hantering av personuppgifter i hela EU. Den nya förordningen kallas GDPR, och innebär bland annat krav på tydligare information och större rättigheter för dig som privatperson.

På Melin Fastigheter ser vi kontinuerligt över våra rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagenligt sätt.

Nyfiken att veta mer? Läs mer här!

Hängslås med EU-flaggans stjärnor symboliserar GDPR.