Vårt miljöarbete – följ vår resa!

Att åstadkomma förbättringar för miljön är inget som man lyckas med i en handvändning. Det är inte heller något man lyckas med ensam. Men genom att driva ett kontinuerligt miljöarbete med en tydlig målsättning och engagerade hyresgäster kan vi avlasta miljön. Här kommer ett axplock av de insatser vi gjort för miljön de senaste åren.

2024

Följ med här under året för att ta del av våra spännande projekt som gynnar planeten.

BISAMHÄLLE

Vi utökar vår kundkrets och hyr från och med i år ut bostäder till våra hittills kanske viktigaste hyresgäster – honungsbina! I samarbete med Lönnhässle kommer vi under året att starta upp ett bisamhälle, som till en början kommer att stå på deras bigård. Förhoppningen är att bisamhället kommer kunna flyttas till en av våra fastigheter under våren 2025.

Honungsbin är, tillsammans med övriga pollinatörer, avgörande för oss människor och vår matproduktion. Hela 1/3 av det vi äter är beroende av pollinatörernas hjälp. Trots detta så minskar antalet pollinatörer på grund av såväl sjukdomar som bekämpningsmedel. Vi väljer därför att sponsra ett bisamhälle, för ett lokalt bidrag till den biologiska mångfalden.

ÄNGELHOLMS HÅLLBARHETSAVTAL

Vi har signerat Ängelholms Hållbarhetsavtal! Med hjälp av avtalet och nätverket som bildas omkring detta, hoppas vi kunna bidra ännu mer till ett grönt och hållbart Ängelholm.

TVÄTTSTUGERENOVERING

Tvättstugan på Gasverksgatan 19/Vaktgatan 16 har fått nya och effektiva maskiner. Här blir tvättarna snabbare, samtidigt som de är både mer energieffektiva och vattensnåla.

VATTENKAMPEN

Ett av våra miljömål är en minskning av vattenanvändningen i fastigheterna med hela 10%. Ett ambitiöst men fullt nåbart mål – om vi får er hyresgästers hjälp! För just vattenförbrukningen i ett hus beror nästan uteslutande på de boendes beteende.

För att ge en skjuts till vattenbesparingen och med förhoppningen om en förändrad syn på vatten som resurs har vi därför lanserat Vattenkampen. Under första halvåret 2024 tävlar hyresgästerna om att göra just sitt hus till det mest vatteneffektiva. Det bästa huset vinner biobiljetter.

Följ kampen här och på Instagram.

SOLCELLER

På Bruksgatan 27 är nu solcellsanläggningen färdig! Den är tänkt att producera ungefär 61 000 kWh el per år – lika mycket el som behövs för att koka 4 miljoner koppar kaffe. Coolt, eller hur? Här finns även ett batterilager på 50kW som ska hjälpa till att balansera elnätet.

Även Nybrovägen 1-3 har försetts med en solcellsanläggning. På carportstaken kommer nästan lika mycket solel produceras som på Bruksgatan. Strålande möjligheter!

KÄLLSORTERING

Boende på Storgatan 58 har fått möjlighet till full källsortering, tack vare att vi byggt om ett garage till miljörum.

TRÄDPLANTERING

Vi arbetar löpande med att öka vårt bidrag för den biologiska mångfalden. Under februari månad har därför fem döda träd ersatts med nya, varav två på Södra vägen 9-11.

Vi har valt att plantera rönnar som har ett väldigt högt värde för såväl pollinatörer som för fåglar. Dessutom är de vackra att vila ögonen på där man sitter på sin balkong.

Dessutom har två magnolior planterats på Bruksgatan 27-29. Dessa planterades som en del av ett projekt där vi avser att plantera femton träd på tre år – med inspiration från våra kollegor på Ängelholmshem. I detta projekt kommer även tre ekar att planteras under tidig höst.

FJÄRRVÄRME GULD

Från 1 april i år investerar vi i Öresudnskrafts Fjärrvärme Guld, vilket innebär att vi är med och finansierar utvecklandet av ny teknik. Tekniken, kallad CCS, är tänkt att driftsättas på Filbornaverket 2027. Den fångar in koldioxiden från skorstensröken som sedan komprimeras och slutförvaras i Nordsjön – på detta vis skulle 220 000 ton koldioxid kunna plockas ur atmosfären.

SNÅLSPOL

Som en del i vårt arbete för minskad vattenanvändning installerar vi löpande snålspolande strålsamlare och duschtillbehör i våra lägenheter. Tillsammans med CS Energi har sådan installation gjorts i cirka 200 lägenheter under januari månad. Med bibehållet tryck minskar vattenanvändningen, och ingen uppoffring görs gällande komfort tack vare ny teknik.

IMG_4015
Strömslund11träd
15_ekosystem-logo
Stjärtmesenhållbarhet
07-hallbar-energi-for-alla-logo
06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla-logo-(1)
Vattenkampen2023sticker
thumbnail_DSC_0331
Tulpanerradhuset2024
Natverk2024
Sustainable-Development-Goals_icons-17-1

2023

DET RULLAR PÅ

Vi har nu bytt ut ännu en fossildriven servicebil till en elbil och gått från HVO till grön el. Ett bra byte för miljön!

Vi ser löpande över möjligheterna att installera laddplatser i våra fastigheter. Både för våra egna bilar och för dig som hyresgäst. Hittills är fyra bilar i vårt bestånd helt eldrivna och fler ska det bli!

Står du inför byte av bil? Kontakta oss så undersöker vi om du kan få en laddplats där du bor!

TRIVSAM INNERGÅRD

Kvarteret Grisslan 9 har under året fått sin innergård renoverad. Här har fokus varit på ökad trivsel för de boende, men även på utökade sorteringsmöjligheter, mer växtlighet och bättre belysning.

ENERGISUCCÉ

I vår Kompass 2026 är målsättningen att minska vår totala energiförbrukning med 6 procent. Men redan efter ett år har vi lyckats uppnå detta! Vilken succé!

Istället för att slappa till så fortsätter vi vår energijakt och har fortsatt som mål att minska med 1,2 procent varje år.

FÖRBÄTTRAD KÄLLSORTERING

Under februari och mars uppdaterar vi våra miljörum för en bättre hantering av några typer av avfall. Framöver kommer nya kärl för elektronikavfall, wellpapp och plast att placeras ut där det finns möjlighet. Vi har även sett över våra tvättstugor och testat att göra papperskorgarna mindre för att bara rymma ludd, papper och mindre avfall. Förhoppningen är att större avfall därmed källsorteras i våra miljöhus.

DIGITALISERING OCH MINSKADE PAPPERSUTSKICK

Under året har vi genomgått ett byte av våra hyres- och förvaltningssystem. En av förhoppningarna i förändringen är att minska antalet pappersutskrifter både internt och till våra hyresgäster. Exempelvis kommer Mina sidor introduceras för befintliga hyresgäster och besiktningsprotokoll kommer helt digitaliseras. Vi uppmuntrar även hyresgäster att välja e-faktura eller autogiro för sin hyresbetalning.

BELYSNINGSPROJEKT

Under hösten 2022 har vi sett över våra energibovar och undersökt vilka förändringar vi kan göra för att minska vår energianvändning. Som ett första projekt har Vaktmästeriet och våra garage fått nya armaturer och närvarostyrd belysning under 2023. Smidigt och elsnålt!

11-hallbara-stader-och-samhallen-logo
elbilagenda2
12-hallbar-konsumtion-och-produktion-logo
20230904_113645670_iOS
07-hallbar-energi-for-alla-logo

2022

RENOVERING INNERGÅRD

I samband med tak- och fönsterbyte på kv. Strutsen 7 skadades innergården, så vi passade på att uppgradera den i samband med återställningen. Här finns nu en utökad uteplats, grill, bivänliga perenner och en japansk magnolia – allt för att både stora och små hyresgäster ska trivas.

SOMMARÄNG

Som en del i vårt miljöarbete satsar vi på att öka vårt bidrag till den biologiska mångfalden. En stads vältrimmade gräsytor och många hårdgjorda ytor är inget för våra nödvändiga pollinatörer. Visste du att var tredje tugga mat du tar är beroende av just pollinatörerna? Alltså, bin, humlor, fjärilar och liknande insekter. Enligt Naturvårdsverket har pollinerande insekter minskat både i antal och i anta. Just färre blomrika miljöer är ett av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna – och här kan vi hjälpa till!

Därför har vi anlagt en sommaräng på Södra Vägen 9-11. Här finns både mat och boende till våra små vänner. Dessutom vackert och trivsamt för våra större vänner (hyresgästerna!).

SOLCELLER

Vi har installerat solceller på Sockerbruksgatan 12. Och hej vad de går! Här jobbar solen på högvarv och förser fastigheten med närproducerad och grön el. Under maj månad, anläggningens första i produktion, producerades hela 4 290 kWh vilket motsvarade 7 procent av fastighetens totala årsförbrukning av el under 2021.

LADDPLATSER

Under året har vi fortsatt att utöka våra laddplatser. Är nu intresserad av laddplats där du bor – kontakta kontoret så undersöker vi möjligheterna!

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

Energisituationen i Sverige och Europa har gjort att vi behöver prioritera en minskad energiförbrukning. Under hösten såg vi därför över våra energibovar och undersöker var och hur vi kan minska vår energianvändning. Både genom att byta ut äldre maskiner och energikällor, samt förändrade vanor i vårt dagliga arbete.

Exempelvis har vi påbörjat utbyte av cirkulationspumpar till nya energisnåla och bytt ut ljuskällor och armaturer i tvättstugor. Vi har även tillämpat tidsstryrning på ventilationsaggregat i våra lokaler.

FÖRBÄTTRAD SORTERING

Äntligen har full sortering kommit på plats på Östergatan 65. Efter byggnation av ett skärmtak i tomtens nederkant finns nu plats för tunnor till alla förpackningsmaterial. Här har vi dessutom passat på att anlägga en bivänlig rabatt, för att göra en insats för biologisk mångfald. Fantastiskt tjusigt tycker både vi och nöjda hyresgäster.

07-hallbar-energi-for-alla-logo
Solceller klart
12-hallbar-konsumtion-och-produktion-logo
IMG_1427
07-hallbar-energi-for-alla-logo
Strutsen 7 oversikt efter 1
15_ekosystem-logo
Innergård Strutsen 7 ovan
11-hallbara-stader-och-samhallen-logo
220630

Axplock ur arkivet

2021

LEDIFIERING

Armaturerna på Järnvägsgatan 7 byttes till LED, energisnålt och snyggt!

DIGITALISERING

För att optimera värmesystemen installeras löpande temperaturgivare i utvalda lägenheter, under året på Grisslan 9 och Strutsen 2.

VI ÄR LADDADE!

Laddboxar installeras på kontorets gavel för laddning av två interna elbilar och två elbilar tillhörande hyresgäster.

SNYGGT MILJÖRUM

Miljörummet på Sockerbruksgatan 12 piffas till med lite grön färg och tapetserade tavlor och fågelsång.

2020

ENERGIEFFEKTIVA

Fastigheternas totala energianvändning minskade med -2,2% jämfört med 2019.

UPPDATERAD BILFLOTTA

Under året införskaffades den första laddhybriden, vilket sänkte de generella utsläppen från våra bilar.

NYA SORTERINGSMÖJLIGHETER

Det sista sopnedkastet har stängts! Nu har även de boende på Östergatan 69 möjlighet till full sortering.

2019

ENERGISPAR

Under årets som gått minskade vi den totala energianvändningen i våra fastigheter med hela – 2,7%, jämfört med förra året.

VI TANKAR GRÖNT!

Vi har bytt ut dieseln mot det fossilfria HVO! Därmed har fordonsflottan blivit nästan helt fossilfri, utan att behöva byta ut fordonsflottan i förtid.

KÄRLSKÅP PÅ VALLGATAN

På Vallgatan har vi kunnat utöka källsorteringen tack vare placeringen av kärlskåp.

2018

LEDIFIERING

Fastigheterna Lärkan 24 och 25 har fått LED-belysning. Många armaturer kunde återanvändas och har enbart fått en ny ljuskälla. Ett fåtal armaturer byttes i sin helhet till snygga globarmaturer.

LADDPLATSER

Våra första laddplatser har installerats på Gasverksgatan 21! Laddstationen förser Grafoketts bilar med energi.

2017

EENET

Vi är med i ett EU-finansierat energiprojekt, där olika fastighetsägare träffas för att dela erfarenheter krig energieffektivisering.

2016

MILJÖVÄNLIGARE BILAR

De fyra sista bilarna av äldre modell byts ut och koldioxidutsläppen sänks jämfört med 2011 med 32% till 119g/km.

VÄRMEPUMPAR PÅ BRUKSGATAN 27-29

På Bruksgatan installerades tre värmepumpar. Med dessa värmepumpar har vi fått en ny energikälla för uppvärmningen där fjärrvärmen förstärker under riktigt kalla dagar.

SÄNKT ENERGIFÖRBRUKNING

Ett miljömål var att sänka energiförbrukningen med 20% mellan åren 2009-2016. Vi nådde inte hela vägen, men är stolta över att ha sänkt förbrukningen med hela 17%.

2015

VÄRMEPUMP PÅ V. KYRKOGATAN 5-7

Fastigheten försågs med ny värmepump som återvinner energi ur frånluften.

UTOMHUSBELYSNING UPPGRADERAS

En del utomhusbelysning LED-ifierades, som ger ett bättre sken och är mycket effektivare än sina föregångare.

2014

VÄRMEPUMP PÅ DOKTORSGATAN

En ny värmepump installerades på Doktorsgatan, som genom att återvinna värme ur ventilationens frånluft tar tillvara på energin.

2013

EFFEKTIVISERING AV ENERGI

2013 satsade vi på att uppgradera styr- och reglerutrustning för att få en så optimal styrning som möjligt av värme och ventilation.

Belysning uppdaterades både för bättre belysning men även för att spara energi.

2012

VÄRME, VENTILATION OCH VATTEN

Befintlig utrustning för värme och ventilation optimeras och under 2010 och 2011 minskade fjärrvärmeförbrukningen med nästan tio procent!

Under 2011 och 2012 installerades vattenbesparande munstycken på duschar och blandare, med en vattenbesparing på cirka 13 procent som resultat.