Vårt miljöarbete – följ vår resa!

Att åstadkomma förbättringar för miljön är inget som man lyckas med i en handvändning. Det är inte heller något man lyckas med ensam. Men genom att driva ett kontinuerligt miljöarbete med en tydlig målsättning och engagerade hyresgäster kan vi avlasta miljön. Här kommer ett axplock av de insatser vi gjort för miljön de senaste åren.

2024

Följ med här under året för att ta del av våra spännande projekt som gynnar planeten.

VATTENKAMPEN

Ett av våra miljömål är en minskning av vattenanvändningen i fastigheterna med hela 10%. Ett ambitiöst men fullt nåbart mål – om vi får er hyresgästers hjälp! För just vattenförbrukningen i ett hus beror nästan uteslutande på de boendes beteende.

För att ge en skjuts till vattenbesparingen och med förhoppningen om en förändrad syn på vatten som resurs har vi därför lanserat Vattenkampen. Under första halvåret 2024 tävlar hyresgästerna om att göra just sitt hus till det mest vatteneffektiva. Det bästa huset vinner biobiljetter.

Följ kampen här och på Instagram.

SNÅLSPOL

Som en del i vårt arbete för minskad vattenanvändning installerar vi löpande snålspolande strålsamlare och duschtillbehör i våra lägenheter. Tillsammans med CS Energi har sådan installation gjorts i cirka 200 lägenheter under januari månad. Med bibehållet tryck minskar vattenanvändningen, och ingen uppoffring görs gällande komfort tack vare ny teknik. Strålande, va?

MILJÖRUM MED STIL

Vilken skillnad! På Bruksgatan 27-29 har konstnären Tim Timmey förvandlat ett alldagligt vitt miljörum till ett med stil. Här får man sällskap av en knubbig humla, fina fåglar och snart även fågelkvitter när man sorterar sitt avfall. Kan knappast bli bättre, eller hur? För fler bilder, kolla in Instagram.

SOLCELLER

Under året kommer en ny solcellsanläggning att installeras och även kompletteras med ett batterilager. Följ installationen här och på Instagram!

 

2023

TRIVSAM INNERGÅRD

Kvarteret Grisslan 9 har under året fått sin innergård renoverad. Här har fokus varit på ökad trivsel för de boende, men även på utökade sorteringsmöjligheter, mer växtlighet och bättre belysning.

DET RULLAR PÅ

Vi har nu bytt ut ännu en fossildriven servicebil till en elbil och gått från HVO till grön el. Ett bra byte för miljön!

Vi ser löpande över möjligheterna att installera laddplatser i våra fastigheter. Både för våra egna bilar och för dig som hyresgäst. Hittills är fyra bilar i vårt bestånd helt eldrivna och fler ska det bli!

Står du inför byte av bil? Kontakta oss så undersöker vi om du kan få en laddplats där du bor!

BELYSNINGSPROJEKT

Under hösten 2022 har vi sett över våra energibovar och undersökt vilka förändringar vi kan göra för att minska vår energianvändning. Som ett första projekt har Vaktmästeriet och våra garage fått nya armaturer och närvarostyrd belysning under 2023. Smidigt och elsnålt!

ENERGISUCCÉ

I vår Kompass 2026 är målsättningen att minska vår totala energiförbrukning med 6 procent. Men redan efter ett år har vi lyckats uppnå detta! Vilken succé!

Istället för att slappa till så fortsätter vi vår energijakt och har fortsatt som mål att minska med 1,2 procent varje år.

FÖRBÄTTRAD KÄLLSORTERING

Under februari och mars uppdaterar vi våra miljörum för en bättre hantering av några typer av avfall. Framöver kommer nya kärl för elektronikavfall, wellpapp och plast att placeras ut där det finns möjlighet. Vi har även sett över våra tvättstugor och testat att göra papperskorgarna mindre för att bara rymma ludd, papper och mindre avfall. Förhoppningen är att större avfall därmed källsorteras i våra miljöhus.

DIGITALISERING OCH MINSKADE PAPPERSUTSKICK

Under året har vi genomgått ett byte av våra hyres- och förvaltningssystem. En av förhoppningarna i förändringen är att minska antalet pappersutskrifter både internt och till våra hyresgäster. Exempelvis kommer Mina sidor introduceras för befintliga hyresgäster och besiktningsprotokoll kommer helt digitaliseras. Vi uppmuntrar även hyresgäster att välja e-faktura eller autogiro för sin hyresbetalning.

2022

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

Energisituationen i Sverige och Europa har gjort att vi behöver prioritera en minskad energiförbrukning. Under hösten såg vi därför över våra energibovar och undersöker var och hur vi kan minska vår energianvändning. Både genom att byta ut äldre maskiner och energikällor, samt förändrade vanor i vårt dagliga arbete.

Exempelvis har vi påbörjat utbyte av cirkulationspumpar till nya energisnåla och bytt ut ljuskällor och armaturer i tvättstugor. Vi har även tillämpat tidsstryrning på ventilationsaggregat i våra lokaler.

SOMMARÄNG

Som en del i vårt miljöarbete satsar vi på att öka vårt bidrag till den biologiska mångfalden. En stads vältrimmade gräsytor och många hårdgjorda ytor är inget för våra nödvändiga pollinatörer. Visste du att var tredje tugga mat du tar är beroende av just pollinatörerna? Alltså, bin, humlor, fjärilar och liknande insekter. Enligt Naturvårdsverket har pollinerande insekter minskat både i antal och i anta. Just färre blomrika miljöer är ett av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna – och här kan vi hjälpa till!

Därför har vi anlagt en sommaräng på Södra Vägen 9-11. Här finns både mat och boende till våra små vänner. Dessutom vackert och trivsamt för våra större vänner (hyresgästerna!).

RENOVERING INNERGÅRD

I samband med tak- och fönsterbyte på kv. Strutsen 7 skadades innergården, så vi passade på att uppgradera den i samband med återställningen. Här finns nu en utökad uteplats, grill, bivänliga perenner och en japansk magnolia – allt för att både stora och små hyresgäster ska trivas.

SOLCELLER

Vi har installerat solceller på Sockerbruksgatan 12. Och hej vad de går! Här jobbar solen på högvarv och förser fastigheten med närproducerad och grön el. Under maj månad, anläggningens första i produktion, producerades hela 4 290 kWh vilket motsvarade 7 procent av fastighetens totala årsförbrukning av el under 2021.

LADDPLATSER

Under året har vi fortsatt att utöka våra laddplatser. Är nu intresserad av laddplats där du bor – kontakta kontoret så undersöker vi möjligheterna!

FÖRBÄTTRAD SORTERING

Äntligen har full sortering kommit på plats på Östergatan 65. Efter byggnation av ett skärmtak i tomtens nederkant finns nu plats för tunnor till alla förpackningsmaterial. Här har vi dessutom passat på att anlägga en bivänlig rabatt, för att göra en insats för biologisk mångfald. Fantastiskt tjusigt tycker både vi och nöjda hyresgäster.

2021

Fortsatt pandemin sköt vissa projekt på framtiden, men, 2021 innehöll rätt mycket ändå!

AVFALLSÅRET 2021

Som alltid sorterar våra hyresgäster väldigt bra. Men, detta året har det ändå sorterats bra mycket mindre än tidigare. Det betyder ökad mängd restavfall och därmed även ökade avfallskostnader. Vi tar nya tag inför 2022 och satsar på att slå alla rekord! Bra för både miljön och plånboken. Är ni med oss?

Avfallstyp, kg 2021
TIDNINGAR 30 367 kg
PAPPFÖRPACKNINGAR 22 275 kg
FÄRGAT GLAS 20 210 kg
OFÄRGAT GLAS 16 430 kg
PLASTFÖRPACKNINGAR 9 160 kg
METALL 2 765 kg
WELLPAPP 9 890 kg
TOTALT  114 997 kg

BELYSNINGSPROJEKT

På Järnvägsgatan 7 har armaturerna i både trapphus och utomhus byts ut. De tidigare var helt uttjänta och är nu ersatta av nya LED-armaturer. Snyggt och elsnålt!

DIGITALISERING & UPPFÖLJNING

För att kunna följa energianvändningen i fastigheterna och då särskilt gällande uppvärmningen installerar vi löpande temperaturgivare i utvalda lägenheter. I år har rumsgivare installerats på bland annat kvarteret Grisslan 9 och Strutsen 2. Vi har nu möjlighet att förstå fjärrvärmeanvändningen bättre och dess värmeeffekt.

VI ÄR LADDADE!

Nu sitter fina laddboxar på gaveln vid vårt kontor. Här kommer vi ladda våra två nya elbilar med start i början av året. I samband med det kommer vi att byta ut vår sista bensinbil och därmed blir alla våra interna transportmedel fossilfria. Det är vi väldigt glada för!

Här kommer även två lokalhyresgäster att ladda sina elbilar.

Vi ser löpande över möjligheterna att installera laddplatser i våra fastigheter. Står du inför byte av bil? Kontakta oss så undersöker vi om du kan få en laddplats där du bor!

HEMTREVLIGT, SLÄNGTREVLIGT!

Källsortering är ett lekande lätt sätt att göra skillnad för miljön. Trots det, ser vi ofta både oordning, misstag och slarv. I ett försök att skapa trivsammare sorteringsutrymmen, där man tar sig tid att göra rätt, har vi piffat upp miljörummet på Sockerbruksgatan 12.

Med en härlig grön nyans, fonder av tapet och behaglig fågelsång vill vi skapa ett hemtrevligt utrymme för våra hyresgäster att sortera i. För är det hemtrevligt, tror vi det blir slängtrevligt!

2020

2020 var ett annorlunda år på många sätt på grund av pandemin. Till viss del påverkades planerade projekt för energi och miljö. Men en del saker kunde trots allt genomföras!

UPPDATERAD BILFLOTTA

Under 2020 byttes en av våra bilar ut och ersattes med vår första laddhybrid, vilket har sänkt våra generella utsläpp från vår bilflotta. Bilflottan i övrigt, så när som på en bensinbil, drivs på fossilfri diesel, som ni kunnat läsa om här tidigare.

ÅRETS ENERGI

Vi har lyckats minska våra fastigheters totala energiförbrukning med -2,2%. Under strategiplanens sista år 2021 hoppas vi nå vårt mål med en energibesparing på 8 procent jämfört med 2016.

NYA SORTERINGSMÖJLIGHETER

På ett fåtal adresser har vi inte fullt utvecklad källsortering. Detta beror på rent fysiska begränsningar på fastigheten.

En sådan adress har tidigare varit Östergatan 69, där vi klurat på en lösning som tillåter utökad sortering. Och nu har lösningen genomförts!

I slutet på januari i år stängde vi därmed de föråldrade sopnedkasten och införde sortering. Sorteringen är nu fördelad på tre mindre miljörum som tillsammans erbjuder närapå full sortering.

Härligt tycker både vi och nöjda hyresgäster! För – sortera mera, eller hur?

HYRESGÄSTERNAS SORTERINGSINSATS

Även i år har ni hyresgäster gjort en fantastisk insats vad gäller källsortering. Bra jobbat!

Avfallstyp, kg 2020
TIDNINGAR 35 815 kg
PAPPFÖRPACKNINGAR 23 765 kg
FÄRGAT GLAS 20 563 kg
OFÄRGAT GLAS 16 839 kg
PLASTFÖRPACKNINGAR 11 575 kg
METALL 2 880 kg
WELLPAPP 9 560 kg
TOTALT  120 997 kg

2019

ÅRETS ENERGI

Under året som gått har vi minskat den totala energiförbrukningen i våra fastigheter med hela -2,7%. Vi arbetar oss därmed allt närmare att nå vårt mål inför 2021.

VI TANKAR GRÖNT!

Vi har bytt till ett fossilfritt drivmedel i alla våra dieselbilar och tankar därmed grönt! Sånär som på en bensindriven bil, är vår fordonsflotta därför nu fossilfri. En omställning vi kunnat göra utan att byta ut bilarna i förtid, tack vare HVO. HVO är en förnyelsebar diesel som framställs helt av fossilfria råvaror.

Utöver att HVO är helt fri från fossila inslag, minskar den dessutom bilarnas växthusgasutsläpp! Beroende på vilka restprodukter som använts vid tillverkningen, kan HVO minska utsläppen med hela 50 till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Häftigt, eller hur?

KÄRLSKÅP PÅ VALLGATAN

Nu har hyresgästerna på Vallgatan fått utökad källsortering. I form av kärlskåp i komposit står nu sopkärlen skyddade, från såväl väder som fåglar. Nu kan alltså ännu fler hyresgäster bidra till den totala sorteringen. Bra va?

FÖRYNGRING & FÖRÄNDRING

Till sommaren tackade Kenneth för sig och gick i välförtjänt pension efter nästan 20 år hos oss på Melin Fastigheter. I samband med detta tog Johan över som energiansvarig och Ulrika fokuserar framöver på miljö- och kommunikationsfrågor.

SORTERA MERA!

Att källsortera är ett enkelt sätt att göra skillnad för miljön. Och det gör till och med större skillnad än man kanske kan tro! Därför följer vi numera upp statistiken för källsorteringen i fastigheterna. Detta gör att vi kan utvärdera förändringar och därmed kunna optimera sorteringsmöjligheterna. Dessutom kan det hjälpa er hyresgäster att mer konkret se hur ens vardagsval faktiskt gör skillnad.

Vill du ha tips på hur du kan göra din sortering enklare kan du läsa mer här.

Under 2019 sorterade ni tillsammans 119 ton förpackningar och tidningar. Helt otroligt! Fortsätt SORTERA MERA!

ÅRETS VÄNFÖRETAG

Vi bor i en vacker kuststad, med en av de bästa (eller den bästa?) stranden i landet. Tillgången till ett sådant rekreationsområde är få förunnat, men är lätt att ta för givet. Att värna om stranden är viktigt, inte bara för vår egen skull, utan även för de djur som lever av stranden och havet.

För år 2019 har vi därför valt Håll Sverige Rent som vänföretag. HSR arbetar för minskad nedskräpning av vår natur och ökad återvinning av vårt avfall. Detta är en ambition vi med glädje stöttar och är en del av. För visst hör vårt skräp inte hemma i hav och natur?

2018

AVFALLSÅRET

Under 2018 sorterades det mycket i våra fastigheter! Totalt källsorterades nära 105 000 kg. Genom återvinningen av materialet besparades 54 ton koldioxidutsläpp eller motsvarande 51 000 mil bilkörning. Utslaget på alla lägenheter har ni i snitt sorterat 122 kg per lägenhet och besparat planeten 63 kg koldioxid, motsvarande 60 mils bilkörning. Snittsvensken släpper i nuläget ut cirka 30 kg koldioxid om dagen, så vi har en del att kompensera för.

Sorteringsmöjligheterna varierar mellan fastigheterna och är något vi ständigt försöker förbättra. Under senhösten byggde vi bland annat ett nytt miljöhus på Älvsborgsgatan och löpande optimerar vi miljörummen generellt. Vi är tacksamma för att våra hyresgäster är hjälpsamma och sorterar väl, ett enkelt sätt att göra en insats för miljön!

NY BELYSNING I TRAPPHUS

Nya armaturer i trapphuset på Storgatan 56B.

Vi fortsätter utbytet av ljuskällor och armaturer till energisnåla LED.

Nu har adresserna på fastigheterna Lärkan 24 och 25, alltså Storgatan 56-58, Lärkgatan 13&15 samt Kamengatan 2-4 fått LED-belysning. De flesta armaturerna var i fint skick och har enbart fått en ny ljuskälla. Ett fåtal armaturer behövdes däremot bytas ut i sin helhet till snygga globarmaturer.

LADDNINGSSTATIONER

Nu har de två första laddplatserna installerats på Gasverksgatan 21! Denna laddstation kommer i fortsättningen att förse Grafoketts bilar med energi. För detta projekt, som även kommer omfatta andra fastigheter, har vi fått stöd från Naturvårdsverket stödprogram ”Klimatklivet”, vars mål är att stötta minskade utsläpp av växthusgaser. Via Klimatklivet har vi erhållit delfinansiering att installera totalt 24 laddstationer (48 laddplatser) de kommande åren. Kontakta oss via mail om du har frågor kring vår utrullning av laddstationer.

Följ den fortsatta utvecklingen här på hemsidan!

ENERGIDEKLARATION

Det har blivit dags för energideklarationer! Vart tionde år ska man enligt Boverkets regler energideklarera sina fastigheter. Ett gäng fastigheter kommer deklareras i år och resterande under 2019, ett jobb som utförs av Öresundskrafts energiexperter.

Deklarationen baseras både på data för energianvändning och ventilationsförutsättningar samt platsbesök. Ett urval av lägenheter kommer därför besökas vid varje deklaration.

2017

EENET

Ulrika och Kenneth är med i ett EU-finansierat energiprojekt, där olika fastighetsägare träffas för att dela erfarenheter krig ennergieffektivisering. I december träffades nätverket för två dagars konferens och studiebesök med fokus på förutsättningarna för förnybara energikällor – solel och vattenkraft! Vi saknar förutsättningar för vattenkraft, men solenergi är något vi ska kika närmare på.

RENA SOPKÄRL

Vi är måna om avfallssorteringen och att göra upplevelsen enkel och ren för er som hyresgäster. Under hösten tvättades därför rest- och matavfallskärl i samtliga miljörum.

NYANSTÄLLNING

I oktober 2017 kom vår nya medarbetare Ulrika till oss och tog därmed över Marias goda samarbete. Ulrika kommer fortsätta vårt sökande efter effektivare energilösningar och nya metoder. Välkommen!
Vi önskar Maria lycka till på nya äventyr!

FORTSATT SATSNING PÅ MILJÖVÄNLIGA BILAR

Bland våra miljömål ingår bland annat att fortsätta sänka upsläppsnivåerna från våra bilar. De nya bilar vi införskaffade under året har sänkt koldioxidutsläppen med 9% till 109g/km.

Axplock ur arkivet

2016

MILJÖVÄNLIGARE BILAR

Under året bytte vi ut de fyra sista bilarna av äldre modell. Med ett undantag kör vi nu enbart med Citroën och har sänkt koldioxidutsläppen från 2011 med 32% till 119g/km.

NYA VÄRMEPUMPAR PÅ BRUKSGATAN 27-29

I samband med vår renovering på Bruksgatan installerade vi tre värmepumpar i en ny sidobyggnad på gården. Med dessa värmepumpar har vi fått en ny energikälla för uppvärmningen där fjärrvärmen enbart förstärker under de riktigt kalla dagarna.

SÄNKT ENERGIFÖRBRUKNING MED 17%

Ett av våra ambitiösa miljömål har varit att sänka den totala energiförbrukningen för jämförbara fastigheter med 20% mellan åren 2009-2016. Efter årets slut kan vi notera att vi inte nådde hela vägen, men känner oss stolta över att ha sänkt förbukningen med hela 17%.

2015

VÄRMEPUMP PÅ V. KYRKOGATAN 5-7

Fastigheten har försetts med en ny värmepump som återvinner energi ur frånluften.

UTOMHUSBELYSNING UPPGRADERAS TILL LED

En hel del av vår befintliga stolpbelysning på gårdar, parkeringar och liknande har uppdaterats till LED, som ger ett bättre sken och är mycket effektivare än sina föregångare.

2014

VÄRMEPUMP PÅ DOKTORSGATAN

Under hösten installerades en ny värmepump på Doktorsgatan. Genom att återvinna värme ur ventilationens frånluft tar vi till vara på energin som finns i luften.

NÄRVAROSTYRD BELYSNING I TRAPPHUS

Fortsatt arbete med närvarostyd belysning, främst i trapphus. Endast de plan som någon passerar tänds upp!

2013

BÄTTRE STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

2013 satsade vi också på att uppgradera styr- och reglerutrustning i fastigheterna. Detta för att få en så optimal styrning som möjligt av både värme och ventilation.

NY BELYSNING I TRAPPHUS

Ny belysning är på gång i många fastigheter – både för att få bättre belysning men även för att spara energi. I vissa fall har vi valt närvarostyrd belysning som endast tänder upp de plan som man passerar på vägen till eller från en lägenhet.

VI INSTALLERAR VATTENSPARPRODUKTER I ÄNNU FLER HUS

Under året har vi fortsatt arbetet med att installerat vattensparprodukter i ännu fler av våra fastigheter. Resultatet har varit fortsatt gott!

2012

VÄRME OCH VENTILATION

Sedan några år tillbaka har vi aktivt jobbat med att optimera befintlig utrustning för värme och ventilation – så att den utnyttjas på bästa sätt i förhållande till sin funktion. Vid utbyte av komponenter väljer vi energisnåla alternativ – det tjänar både vi och miljön på i längden. Under 2010 och 2011 minskade vi vår fjärrvärmeförbrukning med nästan tio procent!

I några fastigheter har vi sett över ventilationen och optimerat styrningen av fläktar. Detta innebär bland annat att vi inte överventilerar våra fastigheter, vilket är en stor miljöbov. För våra lokaler är också drifstiderna optimerade.

VATTENSPARPRODUKTER

I ett antal fastigheter runt Nya Torg har vi under 2011 och 2012 installerat vattenbesparande munstycken på duschar och blandare. Detta har gett en en vattenbesparing på cirka 13 procent.