Vårt miljöarbete

– följ vår resa!

Att åstadkomma förbättringar för miljön är inget som man lyckas med i en handvändning. Det är inte heller något man lyckas med ensam. Men genom att driva ett kontinuerligt miljöarbete med en tydlig målsättning och engagerade hyresgäster kan vi avlasta miljön. Här kommer ett axplock av de insatser vi gjort för miljön de senaste åren.

2021

Detta år börjar mer och mer landa in i gamla rutiner i vad som, förhoppningsvis, är sluttampen av en utmanande pandemitid. Vilket även betyder att vårt miljöarbete också är igång på full fart igen.

BELYSNINGSPROJEKT

På Järnvägsgatan 7 har armaturerna i både trapphus och utomhus byts ut. De tidigare var helt uttjänta och är nu ersatta av nya LED-armaturer. Snyggt och elsnålt!

DIGITALISERING & UPPFÖLJNING

För att kunna följa energianvändningen i fastigheterna och då särskilt gällande uppvärmningen installerar vi löpande temperaturgivare i utvalda lägenheter. Senast har Storgatan 64 fått rumsgivare. Vi kommer nu få möjlighet att bättre förstå fjärrvärmeanvändningen och dess värmeeffekt på denna fastighet.

HEMTREVLIGT, SLÄNGTREVLIGT!

Källsortering är ett lekande lätt sätt att göra skillnad för miljön. Trots det, ser vi ofta både oordning, misstag och slarv. I ett försök att skapa trivsammare sorteringsutrymmen, där man tar sig tid att göra rätt, har vi piffat upp miljörummet på Sockerbruksgatan 12.

Med en härlig grön nyans, fonder av tapet och behaglig fågelsång vill vi skapa ett hemtrevligt utrymme för våra hyresgäster att sortera i. För är det hemtrevligt, tror vi det blir slängtrevligt!

2020

2020 har varit ett annorlunda år på många sätt på grund av rådande pandemi. Till viss del har även våra planerade projekt för energi och miljö påverkats. Men en del saker har trots allt kunnat genomföras!

UPPDATERAD BILFLOTTA

Under 2020 byttes en av våra bilar ut och ersattes med vår första laddhybrid, vilket har sänkt våra generella utsläpp från vår bilflotta. Bilflottan i övrigt, så när som på en bensinbil, drivs på fossilfri diesel, som ni kunnat läsa om här tidigare.

ÅRETS ENERGI

Vi har lyckats minska våra fastigheters totala energiförbrukning med -2,2%. Under strategiplanens sista år 2021 hoppas vi nå vårt mål med en energibesparing på 8 procent jämfört med 2016.

NYA SORTERINGSMÖJLIGHETER

På ett fåtal adresser har vi inte fullt utvecklad källsortering. Detta beror på rent fysiska begränsningar på fastigheten.

En sådan adress har tidigare varit Östergatan 69, där vi klurat på en lösning som tillåter utökad sortering. Och nu har lösningen genomförts!

I slutet på januari i år stängde vi därmed de föråldrade sopnedkasten och införde sortering. Sorteringen är nu fördelad på tre mindre miljörum som tillsammans erbjuder närapå full sortering.

Härligt tycker både vi och nöjda hyresgäster!

För – sortera mera, eller hur?

HYRESGÄSTERNAS SORTERINGSINSATS

Även i år har ni hyresgäster gjort en fantastisk insats vad gäller källsortering. Bra jobbat!

Avfallstyp, kg 2020
TIDNINGAR 35 815 kg
PAPPFÖRPACKNINGAR 23 765 kg
FÄRGAT GLAS 20 563 kg
OFÄRGAT GLAS 16 839 kg
PLASTFÖRPACKNINGAR 11 575 kg
METALL 2 880 kg
WELLPAPP 9 560 kg
TOTALT  120 997 kg

2019

ÅRETS ENERGI

Under året som gått har vi minskat den totala energiförbrukningen i våra fastigheter med hela -2,7%. Vi arbetar oss därmed allt närmare att nå vårt mål inför 2021.

VI TANKAR GRÖNT!

Vi har bytt till ett fossilfritt drivmedel i alla våra dieselbilar och tankar därmed grönt! Sånär som på en bensindriven bil, är vår fordonsflotta därför nu fossilfri. En omställning vi kunnat göra utan att byta ut bilarna i förtid, tack vare HVO. HVO är en förnyelsebar diesel som framställs helt av fossilfria råvaror.

Utöver att HVO är helt fri från fossila inslag, minskar den dessutom bilarnas växthusgasutsläpp! Beroende på vilka restprodukter som använts vid tillverkningen, kan HVO minska utsläppen med hela 50 till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Häftigt, eller hur?

KÄRLSKÅP PÅ VALLGATAN

Nu har hyresgästerna på Vallgatan fått utökad källsortering. I form av kärlskåp i komposit står nu sopkärlen skyddade, från såväl väder som fåglar. Nu kan alltså ännu fler hyresgäster bidra till den totala sorteringen. Bra va?

FÖRYNGRING & FÖRÄNDRING

Till sommaren tackade Kenneth för sig och gick i välförtjänt pension efter nästan 20 år hos oss på Melin Fastigheter. I samband med detta tog Johan över som energiansvarig och Ulrika fokuserar framöver på miljö- och kommunikationsfrågor.

SORTERA MERA!

Att källsortera är ett enkelt sätt att göra skillnad för miljön. Och det gör till och med större skillnad än man kanske kan tro! Därför följer vi numera upp statistiken för källsorteringen i fastigheterna. Detta gör att vi kan utvärdera förändringar och därmed kunna optimera sorteringsmöjligheterna. Dessutom kan det hjälpa er hyresgäster att mer konkret se hur ens vardagsval faktiskt gör skillnad.

Vill du ha tips på hur du kan göra din sortering enklare kan du läsa mer här.

Under 2019 sorterade ni tillsammans 119 ton förpackningar och tidningar. Helt otroligt! Fortsätt SORTERA MERA!

ÅRETS VÄNFÖRETAG

Vi bor i en vacker kuststad, med en av de bästa (eller den bästa?) stranden i landet. Tillgången till ett sådant rekreationsområde är få förunnat, men är lätt att ta för givet. Att värna om stranden är viktigt, inte bara för vår egen skull, utan även för de djur som lever av stranden och havet.

För år 2019 har vi därför valt Håll Sverige Rent som vänföretag. HSR arbetar för minskad nedskräpning av vår natur och ökad återvinning av vårt avfall. Detta är en ambition vi med glädje stöttar och är en del av. För visst hör vårt skräp inte hemma i hav och natur?

2018

AVFALLSÅRET

Under 2018 sorterades det mycket i våra fastigheter! Totalt källsorterades nära 105 000 kg. Genom återvinningen av materialet besparades 54 ton koldioxidutsläpp eller motsvarande 51 000 mil bilkörning. Utslaget på alla lägenheter har ni i snitt sorterat 122 kg per lägenhet och besparat planeten 63 kg koldioxid, motsvarande 60 mils bilkörning. Snittsvensken släpper i nuläget ut cirka 30 kg koldioxid om dagen, så vi har en del att kompensera för.

Sorteringsmöjligheterna varierar mellan fastigheterna och är något vi ständigt försöker förbättra. Under senhösten byggde vi bland annat ett nytt miljöhus på Älvsborgsgatan och löpande optimerar vi miljörummen generellt. Vi är tacksamma för att våra hyresgäster är hjälpsamma och sorterar väl, ett enkelt sätt att göra en insats för miljön!

NY BELYSNING I TRAPPHUS

Nya armaturer i trapphuset på Storgatan 56B.

Vi fortsätter utbytet av ljuskällor och armaturer till energisnåla LED.

Nu har adresserna på fastigheterna Lärkan 24 och 25, alltså Storgatan 56-58, Lärkgatan 13&15 samt Kamengatan 2-4 fått LED-belysning. De flesta armaturerna var i fint skick och har enbart fått en ny ljuskälla. Ett fåtal armaturer behövdes däremot bytas ut i sin helhet till snygga globarmaturer.

LADDNINGSSTATIONER

Nu har de två första laddplatserna installerats på Gasverksgatan 21! Denna laddstation kommer i fortsättningen att förse Grafoketts bilar med energi. För detta projekt, som även kommer omfatta andra fastigheter, har vi fått stöd från Naturvårdsverket stödprogram “Klimatklivet”, vars mål är att stötta minskade utsläpp av växthusgaser. Via Klimatklivet har vi erhållit delfinansiering att installera totalt 24 laddstationer (48 laddplatser) de kommande åren. Kontakta oss via mail om du har frågor kring vår utrullning av laddstationer.

Följ den fortsatta utvecklingen här på hemsidan!

ENERGIDEKLARATION

Det har blivit dags för energideklarationer! Vart tionde år ska man enligt Boverkets regler energideklarera sina fastigheter. Ett gäng fastigheter kommer deklareras i år och resterande under 2019, ett jobb som utförs av Öresundskrafts energiexperter.
Deklarationen baseras både på data för energianvändning och ventilationsförutsättningar samt platsbesök. Ett urval av lägenheter kommer därför besökas vid varje deklaration. Väljs just din lägenhet ut, kontaktas du före besöket.
När platsbesöket är gjort och rapporten färdig, kommer en sammanfattning av resultaten sättas upp i din trappuppgång.

2017

EENET

Ulrika och Kenneth är med i ett EU-finansierat energiprojekt, där olika fastighetsägare träffas för att dela erfarenheter krig ennergieffektivisering. I december träffades nätverket för två dagars konferens och studiebesök med fokus på förutsättningarna för förnybara energikällor – solel och vattenkraft! Vi saknar förutsättningar för vattenkraft, men solenergi är något vi ska kika närmare på.

RENA SOPKÄRL

Vi är måna om avfallssorteringen och att göra upplevelsen enkel och ren för er som hyresgäster. Under hösten tvättades därför rest- och matavfallskärl i samtliga miljörum.

NYANSTÄLLNING

I oktober 2017 kom vår nya medarbetare Ulrika till oss och tog därmed över Marias goda samarbete. Ulrika kommer fortsätta vårt sökande efter effektivare energilösningar och nya metoder. Välkommen!
Vi önskar Maria lycka till på nya äventyr!

FORTSATT SATSNING PÅ MILJÖVÄNLIGA BILAR

Bland våra miljömål ingår bland annat att fortsätta sänka upsläppsnivåerna från våra bilar. De nya bilar vi införskaffade under året har sänkt koldioxidutsläppen med 9% till 109g/km.

2016

MILJÖVÄNLIGARE BILAR

Under året bytte vi ut de fyra sista bilarna av äldre modell. Med ett undantag kör vi nu enbart med Citroën och har sänkt koldioxidutsläppen från 2011 med 32% till 119g/km.

NYA VÄRMEPUMPAR PÅ BRUKSGATAN 27-29

I samband med vår renovering på Bruksgatan installerade vi tre värmepumpar i en ny sidobyggnad på gården. Med dessa värmepumpar har vi fått en ny energikälla för uppvärmingen där fjärrvärmen enbart förstärker under de riktigt kalla dagarna.

SÄNKT ENERGIFÖRBRUKNING MED 17%

Ett av våra ambitiösa miljömål har varit att sänka den totala energiförbrukningen för jämförbara fastigheter med 20% mellan åren 2009-2016. Efter årets slut kan vi notera att vi inte nådde hela vägen, men känner oss stolta över att ha sänkt förbukningen med hela 17%.

2015

INSTALLATION AV TERMOSTATER PÅ MARS

Kvarteret Mars har fått termostater installerade på elementen. Termostaten känner av rumstemperaturen och skickar endast fram värme när det behövs.

BYTE AV VÄRMEVÄXLARE

Under året byttes värmeväxlaren på Gasverksgatan 23-25-27. Genom att byta till modernare utrustning sparar vi energi.

VÄRMEPUMP PÅ V. KYRKOGATAN 5-7

Fastigheten har försetts med en ny värmepump som återvinner energi ur frånluften.

UPPDATERAD STYRUTRUSTNING

Flera av våra fastigheter har fått ny modern styr- och reglerutrustning för värmesystemet. Genom bättre reglering används värmen när den verkligen behövs. Våra nya anläggningar får också hjälp av vår väderstation att styra värmen.

UTOMHUSBELYSNING UPPGRADERAS TILL LED

En hel del av vår befintliga stolpbelysning på gårdar, parkeringar och liknande har uppdaterats till LED, som ger ett bättre sken och är mycket effektivare än sina föregåengare.

2014

VÄRMEPUMP PÅ DOKTORSGATAN

Under hösten installerades en ny värmepump på Doktorsgatan. Genom att återvinna värme ur frånluften tar vi till vara på energin som finns i luften. Att elda för kråkorna gör ju ingen glad.

NÄRVAROSTYRD BELYSNING I TRAPPHUS

Fortsatt arbete med närvarostyd belysning, främst i trapphus. Endast de plan som någon passerar tänds upp!

2013

INVENTERING AV MILJÖRUM

Under hösten inventerar vi våra miljörum för att se var vi kan utöka sorteringsmöjligheterna.

NÄRVAROSTYRD BELYSNING I MILJÖRUM OCH TVÄTTSTUGOR

Under året jobbar vi med att uppgradera dålig belysning i miljörum och tvättstugor. Dålig belysning kommer att ersättas med ny energisnål närvarostyrd belysning.

MELIN PÅ TURNÉ – SORTERA MERA!

Under två veckor i oktober besökte vi sex gårdar för att prata miljö och källsortering. Turnén blev mycket lyckad! Att miljö och källsortering engagerar många råder det ingen tvekan om efter vår turné. Det är roligt, eftersom ingen kan göra allt – men alla kan bidra med något!

NEMO 3 ÄR KOMMEN!

Vi uppgraderar ännu en bil till en miljövänlig Citroën Nemo.

BÄTTRE STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

2013 satsar vi också mycket på att uppgradera vår styr- och reglerutrustning i fastigheterna. Detta för att få en så optimal styrning som möjligt av både värme och ventilation.

NY BELYSNING I TRAPPHUS

Ny belysning i trapphus är på gång i många fastigheter – både för att få bättre belysning men även för att spara energi. I vissa fall har vi valt närvarostyrd belysning som endast tänder upp de plan som man passerar på vägen till eller från en lägenhet.

EN TILL NEMO!

Under året har vi bytt ut en till av våra bilar till en ny miljöbil – det blev ytterligare en Citroën Nemo!

VI INSTALLERAR VATTENSPARPRODUKTER I ÄNNU FLER HUS

Under året har vi fortsatt arbetet med att installerat vattensparprodukter i ännu fler av våra fastigheter. Resultatet har varit fortsatt gott!

2012

ENERGISNÅLARE BILAR

Under de närmsta åren kommer vi att förnya våra tjänstebilar och varje bil som köps har krav på sig att vara snålare än sin föregångare. Hitintills har två bilar inom Melin Förvaltning bytts ut, varav en bytts till en Citroën Nemo som är en miljöbil.

OPTIMAL VENTILATION

I några fastigheter har vi sett över ventilationen och optimerat styrningen av fläktar. Detta innebär bland annat att vi inte överventilerar våra fastigheter, vilket är en stor miljöbov. För våra lokaler är också drifstiderna optimerade.

VATTENSPARPRODUKTER

I ett antal fastigheter runt Nya Torg har vi under 2011 och 2012 installerat vattenbesparande munstycken på duschar och blandare. Detta har gett en en vattenbesparing på cirka 13 procent.

VÄRME OCH VENTILATION

Sedan några år tillbaka har vi aktivt jobbat med att optimera befintlig utrustning för värme och ventilation – så att den utnyttjas på bästa sätt i förhållande till sin funktion. Vid utbyte av komponenter väljer vi energisnåla alternativ – det tjänar både vi och miljön på i längden. Under 2010 och 2011 minskade vi vår fjärrvärmeförbrukning med nästan tio procent!