2024-06-10 09:06 - Nyheter

Strålande belysning

Vi fortsätter med våra projekt för att minska våra fastigheters energianvändning och därmed deras klimatpåverkan. Ett stort sådant är att LEDI-fiera alla fastigheter. Målsättningen är att alla fastigheter ska ha LED-belysning till slutet på 2026.

I dagarna stod utbytet klart i två fastigheter, nämligen Västra Kyrkogatan 5-7 och Järnvägsgatan 27.

Arbetet med att minska fastigheternas totala energianvändning bidrar till Agenda 2030s mål om hållbara städer, hållbar energi och hållbar konsumtion.

Tillbaka till alla nyheter