Ett steg till!

I vår övergripande målsättning för miljöarbetet fortsätter vi att ta ett stort ansvar för miljön och aktivt jobba för att minska vår totala miljöpåverkan. I vår hållbarhetsstrategi för 2017-2021 tar vi därför “Ett steg till”.

Ett steg till för den miljömässiga hållbarheten innebär att vi ska erbjuda bostäder och lokaler som förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska eftersträva ett miljöriktigt agerande och minskat resursutnyttjande från våra fastigheter.

 

Miljömål 2017 till 2021:

  • Vi ska minska energiförbrukningen i våra fastigheter med åtta procent (för jämförbara fastigheter)
  • Inget nytt fordon skall ha högre utsläpp än sin föregångare
  • En mer miljövänlig “Melin-standard” ska användas vid större renoveringar och ombyggnader. Vid utbyte av vitvaror ska vi nå en bättre miljöklassning än tidigare
  • Vid nyproduktion ska relevant miljöklassad byggnad uppföras

Solceller och laddstolpar

Under perioden ska vi också utvärdera ny miljövänlig teknik där solceller kommer att utgöra ett projekt. Vi ska också ta fram ett program för laddstolpar för att möjliggöra för intresserade hyresgäster att köra elbil.

 

Miljömål 2012 till 2016:

Redan 2012 satte vi upp tydliga miljömål, som vi har arbetat aktivt för att nå. Målsättningen var bland annat att:

  • Reducera bolagets totala energiförbrukning med 20 procent för jämförbara fastigheter (räknat från 2009 till 2016). Detta högt uppsatta mål nådde vi inte helt, men vi är likväl stolta över att energiförbrukningen minskade med 17 procent.
  • Alla fordon skulle vara miljöklassade till 2016. Denna målsättning uppnådde vi med råge utifrån den miljöklassning som rådde när målen sattes. Utsläppen från våra bilar har under perioden minskat med 32 procent till 119 gram koldioxid per kilometer.
En hög av avfall med tre figurer som på olika sätt förhåller sig till denna.

Testa dina kunskaper

Vad kan du egentligen om miljö och källsortering? Sätt dina kunsakper på prov och gör vårt Miljö Quiz!