2024-04-24 09:04 - Nyheter

Parkeringsavgift på besöksparkeringar

Vi har under en längre tid noterat att vissa besöksparkeringar används på ett felaktigt sätt. För att komma till rätta med detta inför från och med 1 maj 2024 en parkeringsavgift för besöksparkeringarna på Storgatan 97, Vallgatan 14 samt Älvsborgsgatan 2.

Parkeringarna kommer att kosta 5kr/timme alternativt 50kr/dygn. Debitering samt bevakning sköter Aimo Park. Betalning sker via antingen sms eller Aimos egen app – följ instruktionerna på de skyltar som Aimo kommer att sätta upp.

 

Tillbaka till alla nyheter