Vår strävan – ”Alltid Lite Bättre…..!”

Mellan 2022-2026 arbetar vi med en ny strategiplan. Vårt motto ”Alltid Lite Bättre…!” är fortsatt vår grundpelare samtidigt som vi nu tagit ut en ny riktning – Vår Kompass 2026. Vi lägger stort fokus på hållbarhet ur olika aspekter med en tydligare koppling till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Vision

Vår vision är att vi vill vara den naturliga, privata partnern för ett tryggt lägenhetsboende i Ängelholm och dessutom tillhandahålla väl anpassade lokaler.

Affärsidé

Vår affärsidé är att vi ska erbjuda alla hyresgäster ett attraktivt boende och lokaler i Ängelholmsområdet med tryggheten i centrum. Detta gör vi genom att:

– Vara en hyresvärd nära dig
– Erbjuda ett personligare värdskap
– Växa på en fast och långsiktig grund

Målsättning

Vår övergripande målsättning är att vi ska:

– Fortsätta växa i vår takt
– Ha nöjda hyresgäster
– Minska vår totala miljöpåverkan

Vår Kompass 2026

En ny strategiplan har tagits fram som gäller 2022-2026. Vårt fokus är fortsatt nöjda hyresgäster och medarbetare, samtidigt som vi ska minska vår totala miljöpåverkan. Hållbarhet ska ingå i allt vad vi gör, från service till våra hyresgäster och samverkan med kollegor till samarbete med våra entreprenörer. Varje dag ska vi sträva mot att göra det lite bättre.

Under ett ”hållbarhetsparaply” har vi samlat de områden vi ska jobba med:

Miljömässig hållbarhet

Vi ska erbjuda bostäder och lokaler som förvaltas och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska eftersträva ett miljöriktigt agerande och ett minskat resursutnyttjande från våra fastigheter. Läs gärna mer om vårt miljöarbete här.

Social hållbarhet

Vi ska verka i egenskap av näringsidkare, arbetsgivare och samhällsaktör i Ängelholm. Trygga bostadsområden värderar vi högt och vi visar respekt för dem som har sitt hem hos oss. Som arbetsgivare ska vi ta ansvar för en stabil och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Sponsring ska ske med lokalt fokus på idrott, hälsa och kultur. Beloppen som avsätts varje år går huvudsakligen till lokala aktiviteter där medlen fördelas jämlikt mellan killar och tjejer.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska sträva mot en affärsutveckling som skapar värde för våra hyresgäster, samt för Melin Fastigheter. Genom god ekonomisk utveckling skapas möjligheter att göra ytterligare investeringar inom hållbarhet.

Digitalisering

Vi ska i högre grad utnyttja den nya teknik som berör fastighetsbolag inom energieffektivisering och kommunikation.

Alltid lite bättre

Med mottot ”Alltid Lite Bättre….!” menar vi att vårt fokus är på ständig förbättring. Vi ska underlätta våra hyresgästers vardag och även nästa dag – ”Alltid”! Mottot innebär också att med tålamod och engagemang så kan allt förbättras – ”Lite” åt gången! Det innebär också att vi förstärker våra styrkor och reducerar våra svagheter – Det blir ”Bättre”.