2017-07-05 12:07 - Nyheter

Vi satsar vidare i Rebbelberga

Vi har just startat ett spännande förtätningprojekt på kv. Mars 1 på Rebbelberga. Dessutom har vi förvärvat Rebbelberga församlingshem!

 

Kvarteret Mars med adress Älvsborgagatan 2 förvärvade vi från Ängelholmshem 2014. Här finns i nuläget knappt 50 lägenheter. Det är generöst med mark runt om och vi ser fina  möjligheter att förtäta med fler lägenheter på tomten. I samarbete med Tengbohm Arkitekter i Helsingborg har ett idéförslag tagits fram där kvarteret bebyggs med 40 nya lägenheter i modern tappning. Samtidigt har vi också förvärvat Rebbelberga Församlingshem från Svenska Kyrkan. Här planeras just nu för att kunna starta upp förskoleverksamhet för 60 barn. Den 1 september tillträder vi församlingshemmet. Med andra ord är det mycket som händer på Rebbelberga. Spännande, tycker vi! Fortsätt följa projektet här på vår hemsida.

Tillbaka till alla nyheter