2017-06-27 12:06 - Nyheter

Vi planerar för fler lägenheter på Sockerbruket

Efter en arkitekttävling har vi gett i uppdrag åt FOJAB Arkitekter att gestalta ett helt nytt kvarter med lägenheter på Sockerbruket. Arbetsnamnet är Kvartett.

 

Vi är glada över att kunna berätta att vi nu vill fortsättta växa på Sockerbruksområdet. Projektet är än så länge i sin linda men planen är att kunna bygga 110 lägenheter på en del av ”gamla scantomten”. FOJAB är ett arkitektkontor i Helsingborg som åstadkommit ett tilltalande och nytänkande förslag på hur man utnyttjar värdefull markyta på bästa sätt. Vi har ansökt om planändring hos Ängelholms Kommun och således har processen rullat igång mot ett helt nytt kvarter som kan stå färdigt om några år. Fortsätt följa projektet här på vår hemsida! Den här vyn kan man mötas av i framtiden när Kvartett står färdigt.

Tillbaka till alla nyheter