2022-03-10 12:03

Vi laddar för framtiden!

Vi har bytt ut två av våra bilar till el! Från att ha tankat en med bensin och en med HVO-diesel, har vi nu gått över till helt koldioxidfritt alternativ. Batterierna laddar vi vid kontoret med ren el från Bixia. I samband med installation av laddplatser till oss själva, har vi också kunnat erbjuda två lokalhyresgäster möjlighet till elbilsladdning.

Så, här laddar vi för framtiden! En renare och grönare sådan.