2022-03-10 12:03 - Nyheter

Vi laddar för framtiden!

Vi har bytt ut två av våra bilar till el! Från att ha tankat en med bensin och en med HVO-diesel, har vi nu gått över till helt koldioxidfritt alternativ. Batterierna laddar vi vid kontoret med ren el från Bixia. I samband med installation av laddplatser till oss själva, har vi också kunnat erbjuda två lokalhyresgäster möjlighet till elbilsladdning.

Så, här laddar vi för framtiden! En renare och grönare sådan.

Tillbaka till alla nyheter