2023-02-14 09:02 - Nyheter

Vi behöver er hjälp att…

…sortera mera

Genom att källsortera ditt avfall rätt kan det återvinnas och tas hand om på ett säkert sätt. På så sätt skyddas vår miljö och vi sparar på jordens resurser. Se vår guide för hur du sorterar rätt och lätt!

Tillbaka till alla nyheter