2022-06-13 13:06

Vår Kompass 2026

Under åren 2022-2026 tar vi ett bredare grepp om vår målsättning inom hållbarhet genom en tydligare koppling till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Med dessa övergripande mål i åtanke har vi tagit ut vår riktning – Vår Kompass 2026. Kompassen anger mätbara mål för bland annat energi och miljö samt social hållbarhet.

Vill du läsa mer om vilka mål vi jobbar med konkret? Kika här!