2019-03-12 07:03 - Nyheter

Uppdatering kvarteret Mars 1

I december 2018 avslutades samrådsperioden för vårt förtätningsförslag i kvarteret Mars 1. Inkomna synpunkter har sammanställts av kommunen, som kommer bemöta dessa i samrådsredogörelsen som är klar under april. Beroende på innehållet i redogörelsen kommer en detaljplan att ställas ut under sommaren. Vi hoppas att en godkänd detaljplan finns redo under kvartal fyra i år.

Fram tills dess funderar vi på renoveringsåtgärder i nuvarande fastighet och dess lägenheter för att till sommaren ha en plan över renoveringens omfattning. För vi vill ju inte vara bygga nytt, utan också säkerställa kvaliteten i det befintliga.

Tillbaka till alla nyheter