2024-02-29 07:02 - Nyheter

Trädplantering

Vi arbetar löpande med att öka vårt bidrag för den biologiska mångfalden. Under februari månad har därför fem nya träd planterats, varav två på Södra vägen 9-11 och tre på Sockerbruksgatan 8 utanför vårdcentralen Laxen.

Vi har valt att plantera rönnar som har ett väldigt högt värde för såväl pollinatörer som för fåglar. Dessutom är de vackra att vila ögonen på där man sitter på sin balkong.

Tillbaka till alla nyheter