2021-05-15 07:05 - Nyheter

Takbyte på kv Strutsen 7

På kvarteret Strutsen 7 har vi nu startat upp projektet med byte av tak. I samband med detta kommer även vinden att tilläggsisoleras och i slutet av sommaren påbörjas byte av fönster.

Tillbaka till alla nyheter