2018-10-15 07:10

Takbyte på Grisslan 9

Vi har nu påbörjat ett takbyte på vår fastighet i korsningen Gasverksgatan/Vaktgatan. Efter många års slitage av väder och vind är det nu dags för omläggning av taket. Då denna fastighet finns med i kommunens bevarandeplan är det samma material men med nya takpannor som kommer att läggas. Arbetet kommer att fortgå under hösten och är klart senast under december månad.