2022-04-24 08:04

Strålande sol!

För en tid sedan påbörjades installationen av vår första solcellsanläggning. På Sockerbruksgatan 12 har en anläggning motsvarande 1/5 av fastighetens årliga elanvändning monterats.

Anläggningen är vårt pilotprojekt och kommer utvärderas för eventuella framtida installationer.