2019-06-10 05:06 - Nyheter

Status detaljplan: Mars 1.2

Som ni vet fortskrider arbetet kring vårt förtätningsprojekt på Älvsborgsgatan 2, kvarteret Mars. Förslaget till detaljplan varit utsänt på granskning under april månad. Yttranden som inkommit under denna tid kommer att sammanställas av kommunen och presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Om de godkänner förslaget, går det vidare till Kommunstyrelsens möte den 11 september för antagande. Nu ligger alltså en spännande tid framför oss om förslaget kan bli accepterat som det presenterats nu.

 

 

Tillbaka till alla nyheter