2021-04-20 09:04 - Nyheter

Ordning och reda

Att 2020 och 2021 blivit och blir lite märkliga år går ingen obemärkt förbi. Ändrade vanor som hemarbete och ökad onlineshopping har resulterat i ökat avfall. Det ökade avfallet kan ibland ställa till det lite i våra miljörum. Vi arbetar löpande med att hålla undan i rummen och att ändra abonnemangen utefter de behov som finns, men vi behöver också er hjälp. Just nu är det extra viktigt att platta till sina förpackningar så att det får plats så mycket som möjligt i kärlen.

Det är också extra viktigt att sortera rätt sak på rätt plats. Antalet kärl och tömningsintervall är beräknade utifrån att alla sorterar sitt avfall på rätt sätt. Felsorteringar gör inte bara att kärlen fylls i ”fel” takt, utan även till att mer än nödvändigt går till förbränning. Visste du till exempel att NSR:s plockanalyser visar att enbart 40% av det som läggs i restavfallet verkligen hör hemma där? Övriga 60% är förpackningar som både kan och ska sorteras. Här kan vi alla bli lite bättre. Ordning och reda, helt enkelt. Tillsammans blir det så mycket bättre!

 

Tillbaka till alla nyheter