2021-10-28 08:10 - Nyheter

Omläggning av TV

Den 28 oktober gör det statliga Teracom en uppgradering av TV-nätet i Skåne. Bjärekraft har försäkrat oss om att våra hyresgäster inte kommer att drabbas av släckta kanaler, utan att Bjärekrafts nät kommer att fungera som tidigare.

Skulle ni mot förmodan uppleva problem, kontakta Bjärekrafts kundtjänst på 0431-44 99 00.

Tillbaka till alla nyheter