Aktuella byggprojekt

Aktuella byggprojekt Melin Fastigheter

Mars 1, etapp 1 – renovering av 48 lägenheter.

Efter att ha evakuerat hyresgäster från A-B trapporna är vi nu igång med renovering av de första 12 lägenheterna.

Hela fastigheten omfattar 48 lägenheter, där resterande lägenheter kommer att renoveras under första halvan av nästa år.

Vi kommer bl.a. att genomföra stambyte, lägga nytt tak, byta alla fönster, sätta inglasade balkonger samt helrenovera lägenheterna. Det blir som helt nya lägenheter i ett befintligt skal!
Följ gärna lediga lägenheter via vår hemsida.

Mars 1, etapp 2 – nyproduktion. 

När uppfräschning av de befintliga tre huskropparna är färdigställd har vi planer på att förtäta kvarteret.

Vi har sedan oktober 2019 har en godkänd detaljplan som innefattar tre nya huskroppar, i olika höjd, med totalt 39 lägenheter.

Rebbelberga ser vi som ett strategiskt område för oss, där många känner sig hemma och gärna vill bo kvar. Det är ett bra läge, med närhet till köpcentrum, vårdcentral, skolor och goda kommunikationer, som medför att vi gärna vill satsa vidare i området.

Ett nytt kvarter på Sockerbruket – Kvartett

På Sockerbruket är det just nu full fart med byggandet av ett nytt bostadskvarter. Även vi tittar på ett potentiellt projekt för nya bostäder på Sockerbruket.

I planprogrammet kallas området Ängelholms stationsområde. Här, på en bit av gamla Scantomten, kan kvarteret Kvartett komma att byggas.

De tilltänkta fyra triangulära huskropparna varierar mellan fem och åtta våningar. Kvarteret skulle ha ett mycket attraktivt läge med närhet till både stationen, havet och staden.

Projektet ligger fortfarande i ett mycket tidigt stadie och vi kommer först att fokusera på att färdigställa Mars 1.