Aktuella byggprojekt

Mars 1, etapp 1 – renovering av 48 lägenheter.

Nu har vi gått i mål med renoveringen av alla befintliga lägenheter!

Fastigheten omfattar 48 lägenheter, där lägenheterna fått helt ny interiör med nya badrum, kök och ytskikt. Även balkongerna har fått ny inglasning. Fastigheten som sådan har genomgått stambyte och fått nya tak och fönster.

Utemiljön har fått sig ett lyft genom två nya pergolas, en ny lekyta med klätterställning, massiv grill och nyplantering av grönska.

Här hoppas vi att såväl nya som kvarboende från före renoveringen ska trivas bra.

Bredvid ser du några bilder på resultatet. Vill du bo här? Håll koll på lediga lägenheter! Och glöm inte att ställa dig i vår bostadskö om du inte redan gör det.

Mars 1, etapp 2 – nyproduktion. 

Nu när uppfräschning av de befintliga tre huskropparna är färdigställd har vi planer på att förtäta kvarteret.

Vi har sedan oktober 2019 har en godkänd detaljplan som innefattar tre nya huskroppar, i olika höjd, med totalt 39 lägenheter.

Rebbelberga ser vi som ett strategiskt område för oss, där många känner sig hemma och gärna vill bo kvar. Det är ett bra läge, med närhet till köpcentrum, vårdcentral, skolor och goda kommunikationer, som medför att vi gärna vill satsa vidare i området.

Ett nytt kvarter på Sockerbruket – Kvartett

På Sockerbruket är våra kollegor i full fart med byggandet av ett nytt bostadskvarter. Även vi tittar på ett potentiellt projekt för nya bostäder på Sockerbruket.

I planprogrammet kallas området Ängelholms stationsområde. Här, på en bit av gamla Scantomten, kan kvarteret Kvartett komma att byggas.

De tilltänkta fyra triangulära huskropparna varierar mellan fem och åtta våningar. Kvarteret skulle ha ett mycket attraktivt läge med närhet till både stationen, havet och staden.

Projektet ligger fortfarande i ett mycket tidigt stadie och vi kommer först att fokusera på att färdigställa Mars 1.