Följ med till Mars!

Kvarteret Mars 1 – nyproduktion. 

I november 2021 togs det första spadtaget till kvarteret Mars 1 och nu i maj 2023, knappt ett och ett halvt år senare har vi välkomna våra hyresgäster till sina nya lägenheter. Efter hårt arbete hos oss på Melin samt våra underleverantörer har vi under denna tid fått se de nya huskropparna växa fram och smälta samman med de befintliga bostadshusen i kvarteret.