fbpx

Aktuella byggprojekt

Aktuella byggprojekt Melin Fastigheter

Vi satsar vidare i Rebbelberga – Mars 1.2

I kvarteret Mars 1, med adress Älvsborgsgatan 2, finns idag 48 lägenheter och många nöjda hyresgäster som är förtjusta i sitt område. Här fann vi en möjlighet till förtätning där vi efter ett framtida förvärv av mark från kommunen har ritat in tre nya huskroppar. 

I projektet är det planerat att ”docka an” två nya huskroppar mot de befintliga byggnaderna samt bygga en huskropp mittemellan, med olika höjd på de nya husen. Idéförslaget skulle innebära ca 40 nya lägenheter till kvarteret. Området ligger i en del av Ängelholm där många känner sig hemma, är strategiskt placerat med närhet till köpcentrum, vårdcentral och goda kommunikationer.

Ett nytt kvarter på Sockerbruket – Kvartett

Vi planerar för ett nytt område med bostäder på Sockerbruket. I planprogrammet kallas området Ängelholms stationsområde. Här, på en bit av gamla Scantomten kan ett nytt kvarter – Kvartett, stå klart om några år.

De fyra triangulära huskropparna varierar mellan fem och åtta våningar och byggs kring en upplyft gemensam innergård. Hela projektet omfattar ca 120 lägenheter och 4 lokaler. Kvarteret kommer att få ett mycket attraktivt läge med närhet till både stationen, havet och staden. Planarbetet skall påbörjas under 2018 och en detaljplan kan beräknas vara klar under andra halvan av 2020.