2019-01-25 06:01

Ny hyra för 2019

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen i Norra Skåne och vår representant Jurideko Fastighetspartner AB avslutade. Förhandlingarna resulterade i en hyresjustering med +1,65 procent från och med 1 februari 2019. I överenskommelsen ingår en hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen på 12 kr per lägenhet och månad.

Hyresavier med den nya hyran kommer att delas ut under dagen (25 januari 2019).