2019-01-25 06:01 - Nyheter

Ny hyra för 2019

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen i Norra Skåne och vår representant Jurideko Fastighetspartner AB avslutade. Förhandlingarna resulterade i en hyresjustering med +1,65 procent från och med 1 februari 2019. I överenskommelsen ingår en hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen på 12 kr per lägenhet och månad.

Hyresavier med den nya hyran kommer att delas ut under dagen (25 januari 2019).

Tillbaka till alla nyheter