2019-03-20 13:03 - Nyheter

Mot en fossilfri uppvärmning

Idag lämnas Färdplan för Fossilfri Uppvärmning över till regeringen. Färdplanen är ett resultat av Klimatdialogen, där vi med Öresundskraft, andra fastighetsbolag och aktörer tillsammans arbetat fram åtaganden för minskad klimat- och miljöpåverkan.

Vi är stolta över att tillsammans med många andra ställa oss bakom en samverkan för lokalt arbete med miljöfrågor. Just samverkan är avgörande för att uppnå hållbara och nödvändiga resultat.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

 

Tillbaka till alla nyheter