2022-08-11 13:08 - Nyheter

Melin Fastigheter och Backahill utvecklar nytt kvarter

På nya Stationsområdet planerar vi nu, tillsammans med Backahill, ett nytt bostadskvarter med för staden helt unika kvaliteter.

Solbruket & Sockertoppen heter det vinnande förslaget från Möller Arkitekter och det innehåller både bostadsrätter för aktiva seniorer med en överglasad vinterträdgård och ett punkthus med hyreslägenheter för mindre hushåll. Projektet tar därför hänsyn till de behov och sociala aspekter olika generationer och livssituationer har, med ett tydligt hållbarhetstänk. Projektet byggs för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Solbrukets bostadsrätter erbjuder lägenheter för aktiva seniorer i form av ett modernt boende, såväl i materialval som i fastighetens upplägg. Den gemensamma innergården är överglasad och medelhavsklimatet möjliggör utevistelse under hela året. En del av den överglasade innergården kommer vara offentlig, i anslutning till ett café eller liknande

Solbruket består av tre huskroppar med totalt 63 lägenheter, gemensamhetslokal och utrymme för aktiviteter. Med första våningen en meter ovan markplan skapas ett automatiskt insynsskydd

– Ängelholm behöver ett attraktivt boende för de aktiva seniorerna. Med Backahill som samarbetspartner hittade vi med Solbruket ett gemensamt projekt som utvecklar både oss själva och Ängelholm. När vi dessutom kan komplettera med ett 40-tal hyresrätter kändes upplägget helt rätt, säger Håkan Svensson, VD Melin Fastigheter.

Hyreshuset Sockertoppen består av totalt 41 lägenheter fördelat på 1 till 3 ROK, i huvudsak byggs 2 ROK. Lägenheternas storlek har anpassats för ensamhushåll eller mindre familjer, vilket det råder stor efterfrågan på.

– Med Campus Ängelholms framväxt kommer behovet av studentvänliga bostäder öka än mer, och vi vill vara med och planera för detta behov, säger Håkan Svensson, VD Melin Fastigheter.

10:e våningens gemensamma ytor i form av gemensamhetslokal och terrass bjuder på en otrolig utsikt över Skälderviken. Det stationsnära läget ger bostäderna ypperliga pendlingsmöjligheter för de som arbetar på annan ort.

Stationsområdets omvandling är i full gång redan nu, och kommer under flera år att fortlöpa i etapper. Med Backahill har vi nu ansökt om planläggning i enlighet med förslaget som kan stå färdigt i slutet av 2025. Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av nya Stationsområdet i linje med kommunens mål om ett hållbart och modernt bostadsområde i centrum.

 

Överglasad vinterträdgård med medelhavsklimat

Hyreshuset Sockertoppen

Illustrationer: Möller Arkitekter AB

Tillbaka till alla nyheter