2018-03-18 09:03 - Nyheter

Lägesrapport gällande utbyggnadsplanerna på Älvsborgsgatan

Förra året fick vi klartecken från kommunen att påbörja planarbetet som nu är i full gång.

 

Planarbetet ska så småningom resultera i en detaljplan och nu utreder vi främst frågor gällande markens beskaffenhet samt gör vi en trafikutredning då utbyggnaden kräver att gång- och cykelvägen flyttas. Detaljplanen beräknas vara klar före halvårsskiftet 2019.

Tillbaka till alla nyheter