2019-06-27 09:06 - Nyheter

Samhällsbyggnad godkänner detaljplan

Vid möte i Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni godkändes detaljplanen för nyproduktion på Älvsborgsgatan 2, utan några reservationer. Nästa steg i processen är att presentera detaljplanen för Kommunstyrelsen vid deras sammanträde i september-oktober i år.

Tillbaka till alla nyheter