2017-09-07 12:09 - Nyheter

Här bygger vi om en lokal till

Den 1 september fick vi tillträde till Rebbelberga församlingshem och i måndags påbörjades renoveringen.

 

Den 1 september fick vi tillträde till Rebbelberga församlingshem och i måndags påbörjades renoveringen. Det är MVB som är totalentreprenör och genomför ombyggnaden som nu ska bli förskola åt Ängelholms Kommun. Här skall beredas plats för 60 förskolebarn och 12 pedagoger med planerad skolstart i januari 2018.

Tillbaka till alla nyheter