2023-12-19 07:12 - Nyheter

För ett hållbart Ängelholm

Det nya året inleder vi med att signera Ängelholms kommuns hållbarhetsavtal. Avtalet syftar till att samordna ett nätverk inom näringslivet för att gemensamt driva Ängelholm framåt med hållbarhet i fokus.
– Hållbarhetsavtalet ligger helt i linje med det arbete vi gjort ända sedan 2009; att värna om staden genom att hela tiden arbeta hållbart. Vårt miljömässiga fokus har historiskt sett legat på att minska vårt energiuttag, men har under senare år även kommit att omfatta tydligare målsättningar för vattenbesparing och grönmiljö, säger Patrik Tano, VD Melin Fastigheter.
Med avstamp i Agenda 2030 växlar vi upp och kommer under året installera minst en solcellsanläggning, återplantera träd på två adresser, renovera innergården på kvarteret Ugglan med biologisk mångfald som mål, och även genomföra vattenbesparingsutmaningen Vattenkampen.
– Installation av snålspolande strålsamlare i nästan 220 lägenheter i kombination med en informationskampanj och spartävling hoppas vi kunna engagera hyresgästerna i sina vattenvanor. Vår förhoppning är såklart minskad vattenförbrukning, men det viktigaste är ökad medvetenhet om vatten som dyrbar resurs, menar Patrik.
Vi ser fram emot att få delta i nätverket för ett hållbart Ängelholm, att få inspireras av andras goda idéer och att bidra med våra erfarenheter.

Tillbaka till alla nyheter