2019-04-05 05:04 - Nyheter

Ett steg närmare Mars 1.2

Vårt förslag till förtätning på kvarteret Mars 1 har tagit ett steg till! Kommunen publicerade sin granskning av detaljplanändring, vilket innebär att planhandlingarna finns att ta del av på Stadshuset, Stadsbiblioteket eller på kommunens hemsida. Materialet finns utställt till och med den 24 april.

De synpunkter som inkom under samrådet i höstas har besvarats i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna har vi gjort vissa smärre korrigeringar av vårt ursprungliga förslag, vilka vi tror och hoppas stärker vårt projekt.

Nu fortsätter vi med planeringen för er som redan bor hos oss på Älvsborgsgatan 2, för vi vill se även se över och renovera befintliga hus i samband med nyproduktionen.

 

Tillbaka till alla nyheter