2024-04-02 12:04 - Nyheter

En tredje solcellsanläggning!

Nu har vi signat för vår tredje solcellsanläggning! Nästa anläggning kommer att sättas på Nybrovägen 1-3, med driftsättning till sommaren. Här kommer 150 paneler att installeras på carportarnas tak. Den årliga produktionen ligger på 60 500 kWh, motsvarande planteringen av 36 träd per år.

Tillsammans kommer våra tre anläggningar att producera knappt 149 000 kWh per år, vilket motsvarar lite mer än 11 procent av vår totala elanvändning.

Strålande, eller hur?

Tillbaka till alla nyheter