2018-10-22 07:10 - Nyheter

Det har blivit dags för energideklarationer!

Enligt Boverket ska energiprestandan i hyreshus kartläggas vart tionde år. Man ser därför över fastighetens totala fjärrvärme-, vatten- och elförbrukning. Detta för att fastställa mängden energi som behövs för att driva huset på ett komfortabelt sätt. Väljs din lägenhet ut för stickkontroll kommer vi avisera dig innan. Vid besöket ser vi över tekniska installationer så som element och ventilation.

Ungefär hälften av våra fastigheter kommer att deklareras i år och resterande kommer deklareras under 2019. En del av er hyresgäster har därför under året och i dagarna haft besök av oss och energiexperten Ida från Öresundskraft.

När kartläggningen är klar, kommer en sammanfattning sättas upp i entrén. Där kan du se energiförbrukningen för din fastighet och hur den står sig jämfört med liknande byggnader. 

Tillbaka till alla nyheter