2022-09-23 11:09 - Nyheter

Bostadstillsyn under hösten 2022

Under hösten kommer miljöenheten på Ängelholms kommun bedriva tillsyn i ett urval av våra fastigheter. Detta är ett löpande arbete som varit pausat till följd av pandemin, men som nu kan utföras på ett säkert sätt igen. Berörda fastigheter och hyresgäster kommer att informeras av kommunen ungefär en vecka innan tillsynen.

Vid frågor vänligen kontakta oss via telefon: 0431-835 00 eller e-post: info@melinforvaltning.se

 

 

Tillbaka till alla nyheter