2021-08-25 09:08 - Nyheter

Armaturbyte på kv Vakteln 12

Vi fortsätter vårt arbete mot energieffektivare fastigheter och modernisering av belysning. I dagarna har armaturer i trapphus och längs gångstråk mot parkering bytts på Järnvägsgatan 7. Här sitter nu fräscha armaturer med LED-paneler, som kommer lysa länge och miljövänligt.

Tillbaka till alla nyheter