2018-08-06 15:08 - Nyheter

Arbetet med förbättringar fortsätter i kvarteret Mars 1!

Vi har under våren bytt ut belysningen i trapphusen. De gamla armaturerna gav dåligt med ljus och förbrukade mer energi. 

Under augusti kommer postboxar att monteras vid entrén i trapphusen. Boxarna sätts för att underlätta arbetet för post och reklamföretag, samt att det blir enklare för oss att nå ut med information till de boende. Tidningarna kommer som vanligt att levereras i en tidningshållare utanför lägenhetsdörren. 

Lösningen för en bättre sophantering kommer att presenteras under hösten. Vi ber er som boende i kvarteret att fram till dess hjälpa oss hålla rent kring soputrymmet. Bygglovsansökan för ny miljöbyggnad är inlämnad under juli månad. 

Tillbaka till alla nyheter