2019-10-23 14:10 - Nyheter

Antagen detaljplan för Mars 1

Arbetet med förtätningen på Älvsborgsgatan 2 har kommit ytterligare ett steg framåt. I september godkände Kommunstyrelsen förslaget till ny detaljplan för Mars 1. Nu har beslutet vunnit laga kraft. Mycket roligt tycker vi, som arbetat med projektet i 2,5 år!

Vi planerar att bygga 39 lägenheter i tre nya huskroppar i anslutning till befintliga byggnader. Innan nybyggnationen kommer vi att börja med renovering av befintliga lägenheter.

 

Tillbaka till alla nyheter