Sorteringsguide färgkodad efter avfallstyp.

Sorteringsguide. Färgkodad karta över olika avfallstyper och hur man källsorterar dem.