Åsbogatan 24

I denna byggnad har det ända sedan byggåret 1960 bedrivits skolverksamhet i olika former. Byggnaden har genomgått några olika ombyggnader under årens lopp. Den sista ombyggnaden gjordes inför höstterminen 2014 för att hyras ut till Ängelholms Kommun. Här finns Viktoriaskolan och Ängelholms Bibliotek kommer att ha sina tillfälliga lokaler här under renoveringen av sina ordinarie lokaler.

Fakta

Byggår: 1960