2019-05-06 07:05

Stromslund-11b

Bild på vår fastighet Strömslund 11, Södra centrum, mitt emot sjukhuset.