Lägesrapport gällande utbyggnadsplanerna på Älvsborgsgatan

Förra året fick vi klartecken från kommunen att påbörja planarbetet som nu är i full gång.   Planarbetet ska så småningom resultera i en detaljplan och nu utreder vi främst frågor gällande markens beskaffenhet samt gör vi en trafikutredning då utbyggnaden kräver att gång- och cykelvägen flyttas. Detaljplanen beräknas vara klar före halvårsskiftet 2019.

Ska du göra kanalsökning på din TV den 14/3?

Bjäre Kraft utför driftunderhåll vilket påverkar de kunder som har Bjäre Krafts TV-signal.   Du som tittar på TV med programkort kan komma att behöva göra en kanalsökning den 14:e mars. Du kommer därefter kunna se TV3 och TV6 i HD-kvalitet. Om problem uppstått efter omstart och kanalsökning, kontakta Bjäre Krafts tekniska support på 0771-38 38 38. Du kan

Fler porttelefoner är nu installerade

Nya porttelefoner med tagsystem har nu installerats på Storgatan 64 och på Järnvägsgatan 27 har en befintlig anläggning moderniserats.   I vår strävan att ytterligare utöka tryggheten i våra kvarter fortsätter kompletteringen av porttelefoner i de fastigheter där vi vill uppnå ett bättre skalskydd. Just nu pågår en inventering av vilka fastigheter som kan bli

Boklundens förskola i Rebbelberga är klar

Efter fyra månaders ombyggnad och anpassning av fd Rebbelberga församlingshem står den nya förskolan klar och den 17e januari tas de första barnen emot.   Här finns plats för ca 60 barn och 12 pedagoger + personal för det nya tillagningsköket. Dessutom har vi anlagt plats till utelek på tomten och förberett en yta att