fbpx

Gör vårt miljötest!

Sverige är världsbäst - på att generera sopor! Som en tröst är vi nordvästskåningar samtidigt relativt duktiga på att källsortera. Här nedan kan du testa dig i vår miljöquiz och se hur mycket

du kan om källsortering! Rätt svar hittar du under respektive fråga, ihop med en kommentar till svaret.