Gör vårt miljötest!

Sverige är världsbäst - på att generera sopor! Som en tröst är vi nordvästskåningar samtidigt relativt duktiga på att källsortera. Här nedan kan du testa dig i vår miljöquiz och se hur mycket

du kan om källsortering! Rätt svar hittar du under respektive fråga, ihop med en kommentar till svaret.

En hög av avfall med tre figurer som på olika sätt förhåller sig till denna.