Välkommen till Melin Förvaltning
 
Miljö-quiz

Sverige är världsbäst - på att generera sopor! Som en tröst är vi nordvästskåningar samtidigt relativt duktiga på att källsortera. Här nedan kan du testa dig i vår miljöquiz och se hur mycket du kan om källsortering! Rätt svar hittar du under respektive fråga, ihop med en kommentar till svaret.

Gjorde du quizen på vår miljöturné i oktober så är det också här du hittar de rätta svaren!


Fråga 1. Vad står FTI för?

1. Förenade Tomburksinsamlingen
X. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
2. Föreningen för Teknikinsamlingen

Rätt svar: X. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Kommentar:
Enligt lag i Sverige ansvarar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för att återvinna förpackningar och tidningar. Detta gör de på uppdrag av producenterna, det vill säga företag som säljer varor och tidningar. Detta innebär också att det endast är förpackningar och tidningar som ska återvinnas! Har du till exempel en diskborste i plast, så är det ju ingen förpackning, och den ska alltså sorteras som restavfall. Detta gäller genomgående - så ställ dig frågan "är det en förpackning"? Är svaret ja så ska den källsorteras - annars är den restavfall.  Fråga 2. Är det verkligen miljövänligt att skölja ur förpackningar för återvinning?

1. JA
X. Tveksamt
2. NEJ.

Rätt svar: 1. JA.

Kommentar: En myt som lever är att det inte lönar sig att återvinna förpackningar. Undersökningar har visat att om man tittar på hela kedjan för återvinning (inklusive transporter osv) av en produkt så är det mer miljövänligt att återvinna den än att framställa den från ny råvara. Men - givetvis så ska du använda kallvatten för att skölja ur förpackningen, och slösa inte heller med vattnet.  Fråga 3. Hur sorterar man ett kasserat dricksglas av klarglas?

1. Restavfall
X. Ofärgat glas
2. Färgat glas

Rätt svar: 1. Restavfall.

Kommentar: Här kommer en återkoppling till fråga nummer ett. Ett dricksglas är ingen förpackning, och ska sorteras i restavfall. Kvaliteten på ett dricksglas är inte heller alltid av samma kvalitet som till exempel en glasburk, och kan försvåra återvinningsprocessen. Förpacka istället glaset väl i till exempel en gammal mjölkförpackning och släng den sedan i restavfallet. Med restavfall menar vi tunnan där du lägger allt som blir över efter att ha källsorterat så mycket du kan.   


Fråga 4. Hur många gånger kan glas och metall återvinnas?

1. 10 gånger
X. 100 gånger
2. Oändligt

Rätt svar: 2. Oändligt

Kommentar: Eftersom glas och metall kan återvinnas oändligt antal gånger så är det all idé att att källsortera detta! Det går dessutom bara åt en bråkdel så mycket energi till att tillverka en läskburk jämfört med att producera den från nytt material.


Fråga 5. Hur många kilo avfall slänger vi per person och år i Sverige?

1. 160 kg
X. 460 kg
2. 760 kg

Rätt svar: X. 460 kg

Kommentar: En skrämmande hög siffra! Dessutom pekar prognosen mot att svenskarna kommer att fördubbla sina sopor fram till 2035.


Fråga 6. Hur sorteras en medicinkarta av plast och aluminium?

1. Plast
X. Aluminium
2. Restavfall

Rätt svar: 1. Plast OCH X. Aluminium

Kommentar: Här får vi ge rätt för både plast och aluminium, för det beror på vilken medicinkarta man pratar om. Frågan du får ställa dig är om det är mest plast eller aluminium i just din karta - och sedan sorterar du den efter det dominerande materialet. Det gäller alltid att om en förpackning består av två (eller flera) olika material, så ska den sorteras efter det material där är mest av. Ett exempel är mjölkförpackningen som består av mest papper, men även lite plast - den ska sorteras som pappersförpackning. 


Fråga 7. Hur sorterar du ett kuvert?

1. Restavfall
X. Tidningar
2. Pappersförpackningar

Rätt svar: 1. Restavfall

Kommentar: Oavsett om det är ett fönsterkuvert eller ej så ska det sorteras i restavfall. Det är limmet som ställer till det i återvinningen. Samma sak gäller för post-it-lappar.  


Fråga 8. Vad blir det av matavfallet som du sorterar i den bruna påsen?

1. Biogas

X. Jord
2. Djurfoder

Rätt svar: 1. Biogas

Kommentar: Det som sorterats som organiskt i den bruna påsen blir till biogas som kan ersätta fossilt drivmedel och gödsel som kan spridas på åkrarna.


Fråga 9. Hur mycket mat slänger vi varje år per person?

1. 50 kg

X. 100 kg
2. 200 kg.

Rätt svar: X. 100 kg

Kommentar: Siffrorna för hur mycket mat vi slänger varierar i olika undersökningar. Oavsett kan man sammanfatta det med att det slängs väldigt mycket mat!  


Fråga 10. Hur mycket av ovanstående slängs i onödan?

1. 25 %
X. 22 %
2. 50 %

Rätt svar: 2. 50 %

Kommentar: Även här varierar siffrorna beroende på vilken undersökning man läser. Men betänk att för all mat vi slänger så har det både gått åt resurser för att odla, transportera, förädla, förpacka, transportera igen... Här är vi nog många som kan ta oss i kragen och försöka att planera bättre så att våra inköp går jämnt upp med det vi äter. Storpack är kanske inte heller alltid det bästa...? 


Fråga 11. Hur ska man sortera köttråg i frigolit?

1. Restavfall
X. Mjukplast
2. Hårdplast

Rätt svar: X. Mjukplast

Kommentar: Med köttråg i frigolit menar vi sådana tråg som man oftast köper butikspackat kött med plastfolie om. Den andra typen är tråg i hårdplast - och de ska sorteras som just hårdplast.


Fråga 12. Hur många gånger kan pappersfiber återvinnas?

1. 1-2 gånger

X. 3-4 gånger
2. 5-7 gånger

Rätt svar: 5-7 gånger

Kommentar:  Generellt sett är vi bra på att återvinna tidningar - hela 95 procent återvinns!  


UTSLAGSFRÅGA: Hur många liter vatten förbrukar ett snitthushåll i månaden bland Melins lägenheter?

Rätt svar: 6600 liter per månad, det vill säga 220 liter per dygn.