Välkommen till Melin Förvaltning
 

Vi installerar fiber!
Fiberinstallationen i våra fastigheter är snart klar och målet är att alla våra hyresgäster ska ha fiber senast 2018. Med fiber via det Öppna Stadsnätet kommer en rad tekniska möjligheter som är till glädje för er hyresgäster.


Vad innebär fiber och Öppet Stadsnät?

Fiber är en framtidssäker lösning för kommunikation (Internet, telefoni med mera), som klarar höga hastigheter och ger bra kvalitet på kommunikationen. Fibern är som en ytterst smal "kabel" (ungefär som ett hårstrå). Genom fibern blir du ansluten till ett Öppet Stadsnät. Bjäre Kraft står för själva fibernätet, men sedan är du fri att själv välja leverantör av tjänsterna.  Detta tycker vi på Melins är viktigt! Alla lägenheter kommer att tilldelas en helt egen fiber, som går nerifrån källaren och upp till lägenheten.

Vad är skillnaden mot det vi har idag?
Hittills har man kunnat få Internet via till exempel kabel-TV eller via telefonuttaget (ADSL). Hastighet och kvalitet är begränsad på dessa överföringssätt, och det är där fiber kommer in i bilden. Tekniken runt om kring oss blir allt mer krävande och fordrar högre överföringshastigheter, vilket fiber kan klara. Samtidigt har vi i många av våra fastigheter ett dåligt kabel-TV-nät men när vi drar in fiber så passar vi på att uppdatera detta så att ni får en stabil TV-signal. I framtiden kommer fibern med all säkerhet att vara bärare för en rad smarta tjänster som vi bara kan fantisera om idag!

Vad kostar det?
Grundpriset för fiberanslutningen, som alla måste betala, är 60 kronor per månad och lägenhet. Detta är förhandlat med Hyresgästföreningen och kommer att läggas till på din hyresavi. Summan avser en del av installationen av fibernätet i fastigheten och till din lägenhet. För att kunna börja använda sig av fibern så tecknar man ett avtal för de tjänster som man önskar, till exempel Internet och telefoni. Alla beställningar görs via Bjäre Kraft.

Var får jag mer info om fiber och vilka möjligheter som finns?
På Bjäre Krafts hemsida finns ännu mer information! Adressen är www.stadsnat.bjarekraft.se. När fibern väl är installerad har Bjäre Kraft en duktig kundtjänst som kommer att hjälpa dig tillrätta om du vill börja nyttja fibern.

Hur ser tidplanen ut?
Här finns redan fiber:

Hjärpen 7 - Fasangatan 4 (Fiber via Tele2, inte det öppna stadsnätet)
Strömslund 9,10 - Doktorsgatan 6 och Landshövdingevägen 13
Hjärpen 9 - Fasangatan 8
Hägern 13 - Sandvångsgatan 3-5-7
Hägern 11 - Sandvångsgatan 1
Hägern 7 - Sandvångsgatan 9
Betvågen - Sockerbruksgatan 12
Saftstationen 3 A - Sockerbruksgatan 8
Sockerbruket 4 - Nybrovägen 1-3 "Runde Torn"
Hjärpen 10 - Fasangatan 10
Hjärpen 19 - Gasverksgatan 23-25-27
Stjärtmesen 5 - Bruksgatan 27-29
Hjärpen 15 - Gasverksgatan 21
Falken 9 - Storgatan 53
Ugglan 5 -Vaktgatan 31-33, Ugglegatan 2-6, Kristian II:s väg 8-12
Trasten 20 Östergatan 69
Mars 1 - Älvsborgsgatan 2
Strutsen 7 - Östergatan 59, Vaktgatan 6-8
Humlan 12 och 13 Doktorsgatan 8-10
Grisslan 9 - Gasverksgatan 19, Vaktgatan 16
Svanen 1 - Järnvägsgatan 33
Svanen 4 - Järnvägsgatan 27
Svanen 6 - Västra Kyrkogatan 5-7
Vakteln 12 - Järnvägsgatan 5-7
Vakteln 1 - Storgatan 7, S. Kyrkogatan 15
Lärkan 24 - Storgatan 56, Lärkgatan 13
Fiberdekal-2

Här installeras fiber just nu:
Lärkan 25 - Storgatan 58, Kamengatan 2-4, Lärkgatan 15

Följande fastigheter är planerade för fiberinstallation 2017:
Vakteln 33 - Storgatan 17-19
Trasten 15 - Östergatan 65
Flugsvampen 5 - Margretetorpsvägen 11, Errarpsvägen 3

Eventuellt kommer även följande fastigheter att få fiber 2017:
Domherren 20 - Storgatan 97
Göken 4 - Västra Kyrogatan 16-18
Strutsen 2 - Storgatan 64

2018:
Rödhaken - Vallgatan 14

Obs! Ovanstående är en preliminär planering, som kan komma att ändras.

Vi hoppas att fiberanslutningen ska vara till glädje både nu och i framtiden!